• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

שימוש בסימן כתנאי לתקפותו, או למה פייסבוק תצטרך להתחיל להשתמש בסימן FACE?

רשם הפטנטים האמריקאי הנפיק הודעת קיבול (Notice of Allowance) ביחס לבקשת רישום סימן מסחר של פייסבוק התובעת את הסימן "FACE". אף שמדובר במילה בה משתמשים ביום יום, פייסבוק ביקשה, וכנראה גם תקבל, הגנה רחבה עליה. הבקשה הוגשה בסוג 38, העוסק בשירותי טלקומוניקציה, ומתייחסת לחדרי צ'אט ופורומים.


רשם הפטנטים האמריקאי התנה את רישום סימן המסחר במתן הצהרת שימוש בסימן. במידה ועד כה פייסבוק לא עשתה שימוש בסימן FACE לבדו (להבדיל מהסימן FACEBOOK), בטרם היא תוכל לעמוד בדרישות הרשם, היא תאלץ להתחיל לעשות שימוש בסימן זה לצרכים מסחריים.


דיני סימני המסחר הם בן חורג לדיני הקניין הרוחני. אף שגם בהם מדובר בדינים המגנים על דברים לא מוחשיים, מטרתם העיקרית שונה. בניגוד לדיני הפטנטים, המדגמים וזכויות היוצרים אשר מטרתם לעודד את האינטלקט, ולהעניק תמריץ לאדם ליצור, יש-מאין, את נשוא ההגנה (יצירה, מדגם, או המצאה), בסימני המסחר המטרה היא שונה בתכלית. סימני המסחר נועדו להגן על פעילות המסחר ההוגנת בשוק על ידי מתן מונופולין על סימנים שיש בהם כדי לזהות את מקורם.

כך למשל, כאשר אדם רוכש בקבוק שעליו מתנוסס סימנה של חברת קוקה קולה, אותו אדם סבור כי חברה זו היא אשר ייצרה אותו ואשר, למצער, אחראית לתוכנו. המוניטין שדבק בה, מוצמד גם לבקבוק זה. מקום בו חברה אחרת תוכל למכור בקבוק זהה, הרי שהציבור יצא נפסד בקבלו מוצר אחר ממה שציפה לו. גם החברה עצמה עשויה להיפגע באשר המוניטין שלה מדולל ומתחיל להיות משויך למספר חברות ובאשר פגמים במוצר השני עשויים להיות משויכים גם אליה.

סימני המסחר, אם כן, נועדו להגן על חיי המסחר התקינים, בהם סימני מסחר משמשים את הציבור לזהות את מקור המוצר או השירות שניתן להם, וכן הם משמשים את הגופים המסחריים לצורך מיצוב, בידול ושיווק.

כיוון שכך, בניגוד לפטנטים, מדגמים וזכויות יוצרים, סימני מסחר ינתנו רק למי שמשתמש בסימן בפועל או למצער יש לו כוונה להשתמש בסימן. יתרה מזאת, העדר שימוש עשויה להוות עילה למחיקת סימן מסחר. כך, סעיף 41 לפקודת סימני המסחר הישראלית קובע:


41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

בהתאם, גם בדין האמריקאי קיימת דרישת שימוש דומה (ואף קשה יותר). כיוון שכך, ובהתאם לדין האמריקאי, פייסבוק תצטרך בשלב זה להראות על שימוש בפועל או ליתן הצהרה מספקת לפיה יש בכוונתה להשתמש בסימן בעתיד.


0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן