• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

רישום שמות מתחם: מתי שם מתחם פוגעני מדי בכדי להירשם

איגוד האינטרנט הישראלי, מי שאמון הקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL) (כלומר, שמות מתחם בסיומת il, כגון .co.il), מבצע הסדרה פרטית, שלא לומר צנזורה, של שמות מתחם פוגעניים. בהתאם לכלל 7.3 לכללי רישום שמות המתחם, הוקמה בפברואר 2012 הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמטרתה לבחון שמות מתחם ולהחליט האם ניתן לרשום אותם לאור האיסור על רישום "שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל".

בהחלטתה הראשונה, אישרה הוועדה רישום שם מתחם עם שמו המפורש של האל היהודי. עתה, נדרשה הוועדה בשלושה מקרים לשימוש בגסויות. הוועדה אישרה את רישום שם המתחם zaingadol.co.il ואת רישום sharmuta.co.il, אך דחתה את רישום שם המתחם כלהנשיםזונות.co.il. שלוש החלטות אלה, בניגוד להחלטה בדבר שם האל המפורש, התקבלו פה אחד על ידי ארבעת חברי הוועדה, פרופ' מיכאל בירנהק, השופט בדימוס בעז אוקון, יוכי ברנדס, והנק נוסבכר.

בהחלטותיהם מסבירים חברי הוועדה, ובעיקר פרופ' בירנהק, כי ההחלטה צריכה להתקבל במנותק מהתוכן שיהיה באתר שיוקם במתחם המבוקש:

"אלא, שאין לנו סמכות לבחון את השימוש הקונקרטי שיהיה באתר, אם יהיה כזה, נתון שממילא גם אינו ידוע כעת. אם ייעשה שימוש שלא כדין בתוכן שיופיע באתר תחת שם המתחם המבוקש, אם יופיע אתר כזה, יוכלו הנפגעים לבחון את האפשרויות המשפטיות שיעמדו בפניהם. סמכותנו כאן וכעת היא ברישום שם המתחם עצמו ולכשעצמו, ובכך בלבד." (החלטה בבקשה 2/12 בעניין שם המתחם sharmuta.co.il, מיום 17.07.2012).

כן הובהר:

"בנוסף, לפי כללי הוועדה, הוועדה אינה צריכה לשקול את זהות המבקש או השימוש הקונקרטי המיועד" (החלטה בבקשה 4/12 בעניין שם המתחם zaingadol.co.il, מיום 17.07.2012)

אך במה נבדל "כלהנשיםזונות" מ-sharmuta ומ-zaingadol? הרי שלוש שמות המתחם עושים שימוש בביטויים גסים וולגריים. ההסבר נעוץ בשניים - הסבר פורמאליסטי מחד והסבר מהותי מאידך.

שימוש בתעתיק אנגלי לעומת שימוש במילים עבריות

ההסבר הפורמאליסטי, אותו הציע בעז אוקון והוא אומץ בהסכמה על ידי פרופ' בירנהק, גורס כך:

"ואילו היה נכתב המונח בעברית יתכן שהיה מקום להנחת הגבוליות עליה הצביע מיכאל. אני סבור כי רישום המילה באותיות לועזיות מעקר את המונח משימושו הטבעי. אמנם זהו טיעון פורמאלי אבל יש לו גם היגיון מהותי. מילים גסות או קללות לובשות ופושטות צורה (ראו המילה כוסית שפעם חפצו להעמיד לדין על הטחתה). אנחנו נתקשה מאוד לתפקד אם נחליט לפעול לפי מילון, וודאי שנתקשה למלא את תפקדינו אם נהפוך למשטרה ויקטוריאנית. לכן, עצם המטמורפוזה שעוברת המילה עוקרת ממנה את הגסות שבה" (החלטה בבקשה 2/12 בעניין שם המתחם sharmuta.co.il, מיום 17.07.2012)

כלומר, נראה כי הוועדה סבורה שתעתיק באנגלית מעקר מתוכן את הגסות שבמילה ומשכך שימוש בו אינו אסור וניתן לרישום.

לעניין זה, דעתי שונה משל הועדה. נדמה לי שכל מי שמכיר את עולם האינטרנט מבין שהשימוש בתעתיק אנגלי הינו כורח המציאות ולעיתים רבות לא בחירה מודעת. רק משנת 2010 אפשר האיגוד להתחיל ולרשום שמות מתחם בעברית ולא ברור שהציבור אימץ את האפשרות הזו בצורה רחבה. בנוסף, נראה לי שמדובר בגישה פורמאליסטית שלמעשה תסיט את הציבור מלהשתמש בשמות מתחם בעברית לכאלו באנגלית. כך, למשל, הייתי סבור שבאותה מידה שאם שם המתחם כלהנשיםזונות.co.il דינו להידחות אזי מבקש הרישום לא יוכל לעקוף את האיסור באמצעות רישום שם מתחם kolhanashimzonot.co.il. לכך יש להוסיף שהחשש מהפיכת הוועדה למשטרה ויקטוריאנית מובן בהחלט, אך בכל הכבוד - נדמה לי שסמכותה לא תותיר לה ברירה שכן עליה לבחון אם שימוש בגסויות פוגע ברגשות הציבור.

שימוש בגסויות לעומת לשון הרע

הנימוק השני, המהותי, נוגע לאופן השימוש בגסויות. בעוד שבשני שמות המתחם שאושרו מדובר בגסויות לשמן, שם המתחם שנפסל הטיח את העלבון באחר - וליתר דיוק, בקבוצה. "כל הנשים זונות", קבעה הוועדה, אינו רק דברי בלע וגסות אלא אף הפרת חוק איסור לשון הרע. על פי כללי הרישום, ניתן למנוע את הרישום גם כאשר השם "אינו תואם את חוקי מדינת ישראל". כלומר, מימרה זו, אם היא מפרה את הוראות החוק הרי שניתן לפסול אותה בגין כך ולא בגין העובדה שהיא נוקטת בלשון גסה.

פרופ' בירנהק נימק את קביעתו והסביר כי גם לשון הרע המופנה כלפי קבוצה בלתי מסוימת של אנשים, דוגמת קבוצת הנשים, היא בבחינת עבירה, שאף שהחוק מגביל את הסנקציות בגינה, הוא אינו מתיר אותה. כיוון שכך, קבע, מדובר בשם מתחם שאין להתיר את רישומו.

בשולי הדברים אציין, כי בניגוד לשלושת חברי ההרכב האחרים שהתמקדו בהיות האימרה לשון הרע, יוכי ברנדס נימקה את החלטתה בצורה שונה:

"לגבי "כל הנשים זונות" - זה פשוט "ייהרג ולא יעבור". אסור לנו לאשר זאת בשום פנים ואופן. כבר לא מדובר רק בעלבון גס, אלא בהכללה שיש בה משום הסתה וביזוי כבודן וגופן של נשים באשר הן."
4 צפיות0תגובות

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן