• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

קול קורא למאמרים בנושא "קניין רוחני במבט בינתחומי"

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן ובית הספר רדזינר למשפטים של המרכז הבינתחומי בהרצליה פירסמו קול קורא להגשת מאמרים בנושא "קניין רוחני במבט בינתחומי".

להלן תוכן ההודעה:


ענף הקניין הרוחני נמצא על פרשת דרכים במדינות רבות בעולם ובזירה הבינלאומית. אחת הסיבות המרכזיות למצב זה היא העדרו של שיח המאגד את הקניין הרוחני ודיסציפלינות משפטיות משיקות. אופיו הבינתחומי של הקניין הרוחני, על זרועותיו השונות, מחייב הכרה של הממשקים השונים, הבאים לידי ביטוי ביצירת הקניין הרוחני, בהגנה המוענקת לו ובשלבי המסחור השונים שלו.

מטרת הפרויקט היא לבחון את דיני הקניין הרוחני בפרספקטיבה בינתחומית. בחינה זו לא נעשתה עד כה בישראל. הטיפול שנעשה עד כה בסוגיות שאנו מבקשים לדון בהן הוביל לפיזור רב מדי בשיח הקיים בדיני הקניין הרוחני. פיזור זה פוגע בקוהרנטיות המשפטית בתחום ובפיתוח דוקטרינות שיספקו את המענה המשפטי הראוי.

התחומים שייבחנו בפרויקט זה כוללים, בין השאר: דיני עבודה, ניתוח כלכלי של המשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני ביטוח, דיני מיסים, הגבלים עסקיים, דיני חוזים, מגדר, דיני חדלות פרעון ופשיטת רגל, משפט חוקתי, דיני נזיקין, דיני חברות, עשיית עושר ולא במשפט, דיני עונשין, דיני קניין, הדין הבינלאומי, סעדים, גישור, דיני ראיות, דיני בוררות, היבטים דיוניים ועוד.

במסגרת הפרויקט עתיד להתקיים כנס במהלך חודש מאי 2011 שבו יוצגו טיוטות המאמרים השונים (על תאריך מדויק תצא הודעה נפרדת).

הנחיות כלליות:

1 המטרה היא פרסום קובץ מאמרים.

2 אורכו של המאמר לא יעלה על 30 עמודים, כולל הערות שוליים; מספר מילים – 14,000

ניתן יהיה לגלות גמישות באשר לאורך המאמר בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

3 המאמר יהיה כתוב בהתאם לכללי הציטוט האחיד.

4 מאמר שיוגש יהיה כפוף לשיפוט על ידי שופטים חיצוניים.

5 הקובץ יפורסם בהוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן.

6 המועד להגשת טיוטה סופית הוא 1 בספטמבר 2011.

חוקרות וחוקרים המעוניינים לכתוב מאמר לכנס ולקובץ מתבקשים ליצור קשר עם אחד העורכים:

ד"ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר- אילן: miriam.bitton@mail.biu.ac.il

ד"ר ליאור זמר, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה: lior.zemer@idc.ac.il

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן