• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פרסום יומני הפטנטים - שוב (גם) בדפוס

היום התפרסמו יומני הפטנטים והמדגמים מספר 02/2010, 03/2010 ו-04/2010. (היומנים שהיום אמורים להתפרסם בחודשים פברואר, מרץ ואפריל)


כנראה שבעקבות התביעה הייצוגית שהוגשה לעניין אגרות הפרסום, הרשם הוסיף והודיע כי:

עותק קשיח של היומנים, אשר הודפס ע"י המדפיס הממשלתי, נמצא בספריית הרשות.

לאור פעולתו זו של הרשם, יכול להיות שאין עוד מקום לדון בקשה לתביעה הייצוגית, נוכח הוראות סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות. יודגש, ככל שבית המשפט יקבע כי הרשות תיקנה את מעשיה, הוא יכול לפטור אותה מחובת השבה של סכומים שנגבו שלא כדין בעבר. החוק מאפשר לפסוק גמול הוגן לטובת התובע הייצוגי ובאי כוחו אם התיקון נגרם כתוצאה מפעולותיהם. במקרה דנן, נדמה כי השינוי נגרם עקב ישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט, ומשום כך ייתכן שעל אף שהרשות תיקנה מעשיה, בית המשפט ימאן לפסוק סכומי כסף כלשהם לתובעים הייצוגיים ולבאי כוחם.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן