• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: EasyLabour - סימן הנעדר אופי מבחין

EasyLabor הינו סימן מסחר המשולל אופי מבחין, ומשכך אין מקום לרישומו בפנקס, כך קבע בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 215464 A.C.U. Medical Technologies Israel Ltd. (מיום 1.12.2010).


במהלך הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר, מחלקת סימני המסחר העלתה השגות לרישום הסימן מחמת שהינו נעדר אופי מבחין.

נקודת המוצא של סימני המסחר היא הצורך כי הסימן יהיה בעל אופי מבחין. סימני מסחר נועדו להעניק לבעל הסימן בלעדיות על השימוש בסימנו במהלך המסחר, וזאת מתוך מטרה לאפשר לקהל לסמוך על השימוש בסימן כמזהה אמין של מקור הטובין או השירות.

סעיף 8 לפקודה קובע מפורשות תנאי זה:


(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).

(ב)הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.


מטבע הדברים, סימן המשמש במסחר היומיומי, אינו סימן בעל אופי מבחין, אלא אם אופי שכזה נרכש עקב שימוש בו בפועל.

לעניין זה, סעיף 11(10) לפקודה מורה:


סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9.


במקרה דנן, טענה המבקשת כי אין מדובר בסימן המתאר את אופי הטובין, באשר הוא מהווה הלחם של שתי מילים לועזיות- Easy ו-Labour ואשר משמעותה הרגילה והשכיחה של המילה השנייה קשורה ב"עבודה" ולא בלידה. רישום הסימן התבקש בגין מכשיר להקלת כאב צירי לידה, ואם טענתה היתה מתקבלת, הרי שאין עניין בסימן המשתמש במילים הנהוגות המסחר בטובין כאמור.

ברם, הרשם דחה - ובצדק, אם יורשה לי להוסיף - טענה זו. משמעותה הרגילה של המילה Labour היא לידה. טענות נוספות שהועלו ונדחו נגעו לרכישת אופי מבחין כתוצאה משימוש מתמשך - טענה של הוכחה כדבעי, ואפליית המבקשת באשר סימנים אחרים הכוללים הלחם של המילה Easy ומילה נוספת נרשמו בפנקס.


עם זאת, ראוי לציין כי המבקשת לא היתה מיוצגת בהליך זה. נדמה בעיני, כי ישנו כשל בהתייחסות הרשם לסימן המסחר. אמת - המילה Easy משמעותה קל, והמילה Labour משמעותה צירי לידה. ברם, לטעמי, אין עניין בסימן מסחר גנרי ואף לא תיאורי. בכל הכבוד - המכשיר אינו מכשיר ללידה קלה. המכשיר הינו מכשיר להקלת כאבים, ובמיוחד כאבים הנוגעים ללידה, כך שתהיה ליולדת לידה קלה (Easy Labour). להשקפתי, הסימן הינו סימן מרמז, ומלכתחילה יש בו אופי מבחין, אף אם לא משום הטעמים שהובאו בפני הרשם.


עוד הערת אגב אחת קטנה ושולית - האם ישנו סימון כוזב באתרה של המבקשת?

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן