• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: Cargo מונח תיאורי למכנסי דגמ"ח

בית המשפט המחוזי דן בתביעה שהגישה חברת ניו ג'ינס בע"מ והבעלים שלה בגין הפרת סימן המסחר הרשום שלהם.

photo © 2011 Cowgirlonline | more info (via: Wylio)

סימן מסחר 172937 הינו סימן מעוצב ובו מופיעה המילה Cargo כך שהאות C מוגדלת ושאר האותיות מצויות בתוכה. סימן מסחר 172939, מנגד, הינו סימן בלתי מעוצב של המילה cargo. סימני המסחר נרשמו תחת סוג 25 למוצרי הלבשה, הנעלה, וכיסוי ראש. התביעה עסקה בשימוש שעושות הנתבעות, חברת רנואר, גולף ואס אדום, במונח קרגו ביחס למוצרי הלבשה שלהם. הנתבעות סימנו מכנסי דגמ"ח כמכנסי קרגו, והדבר בא לידי ביטוי בתוויות שונות. כלומר, באופן שיכול להתפרש כמפר את הסימן הלא מעוצב, אך בצורה שונה מהותית מהסימן המוגן על ידי הסימן המעוצב. מכאן, הוגשה התביעה. בדיון בצו מניעה זמני שנתבקש, דחה בית המשפט את הבקשה, נוכח שהוא סבר כי סיכויי התביעה אינם טובים (ובקשת רשות ערעור על כך נדחתה אף היא). עתה, בדיון בתיק העיקרי, קבע בית המשפט כי אין בתביעה זו כל ממש. המונח CARGO הינו מונח תיאורי השגור בענף ההלבשה ככזה המתייחס למכנסיים המוכרים בעברית כמכנסי דגמ"ח, כלומר מכנסיים רחבים מרובי כיסים או לולאות. בית המשפט הוסיף וקבע, כי די בכך שהמונח הינו תיאורי בקרב בעלי המקצוע בכדי למנוע את הפקעתו מנחלת הכלל, וזאת במנותק מהשאלה אם ציבור הצרכנים תופס אותו כתיאורי. בהיותו סימן תיאורי, ולאחר שהתובעים כשלו מלהוכיח כי הוא רכש אופי מבחין כלשהו, הרי שלא ניתן ליתן הגנה בגין שימוש בו באופן התואם את אופיו התיאורי. כיוון שהנתבעות עשו שימוש במונח זה רק בהקשר של מכנסי דגמ"ח, בית המשפט קבע כי אין הפרה של סימן המסחר. עוד קבע בית המשפט כי נוכח העובדה שהסימון לעולם הגיע בנוסף לסימני המסחר של הנתבעות (היינו: רנואר או גולף) ונמכר בחנויות אלו בלבד, אין כל חשש להטעיית ציבור הצרכנים באשר למקור הסחורה. כיוון שהרציונאל העומד בבסיס סימני המסחר הוא סימון המקור, ובהעדר חשש להטעייה בעניין זה, קבע בית המשפט כי אין בשימוש שנעשה משום הפרת סימן מסחר. בית המשפט סיכם וקבע:

"בענייננו, אין חשש להטעיית הצרכנים, כאמור, והשימוש שעושות הנתבעות בסימן לצורך תיאור מכנסי קרגו מתוצרתן, הוא שימוש לגיטימי אשר אינו פוגע בתחרות ההוגנת."

נוכח האמור, נדחתה התביעה. בית המשפט פסק הוצאות לטובת הנתבעות בסכום כולל של 100,000 ש"ח.

בהערת אגב אציין כי לטעמי יש מן האירוניה בכך שדווקא גולף, שבחרה לעצמה סימן מסחר תיאורי מתחום ההלבשה, התגוננה בטענה שמדובר בסימן מתאר שלא היה צריך להינתן.

(ת"א (מחוזי מרכז) 8968-06-08 ניו ג'ינס בע"מ נ' רנואר אופנה ייצור ושיווק (1993) בע"מ (מיום 9.06.2011))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן