• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: 50,000 ש"ח בגין הפרת זכויות יוצרים על ידי אלג'זירה

שמואל רחמני הינו צלם עיתונות שאחראי למספר תמונות היסטוריות, וביניהן תמונות אוטובוס הדמים. שמואל רחמני, מסתבר, הוא גם בעל זכות היוצרים בתמונות שלו ואינו בוחל באכיפת זכויותיו. הנה, כבר בעבר דיווחתי על תביעה שלו שצלחה, ועתה הגיעה שעתה של תביעה נוספת. הפעם הגיש רחמני מספר תביעות וזאת בעקבות תוכנית ששודרה בערוץ 10. במסגרת התוכנית ההיא, שודרה קטעים מתוך שידורי אלג'זירה שבהם הוצגו שני צילומים של רחמני ללא מתן קרדיט. רחמני הגיש תביעה נגד ערוץ 10 - וזו הוסדרה בפשרה שפרטיה לא פורסמו - ואף הגיש תביעה נוספת כנגד המפרה העיקרית: ערוץ אלג'זירה.

בית המשפט דחה אחת לאחת את כלל טענותיה של אלג'זירה. בין היתר, נקבע כי אין מדובר בשימוש הוגן שכן לא ניתן קרדיט לצלם עצמו. עוד נקבע, כי אין מדובר בשימוש אגבי כמשמעותו בחוק. אף ניסיונה של אלג'זירה לטעון כי הדברים כלל לא שודרו על ידה, בד בבד שהיא טוענת כי מפיקת התוכנית הרלוונטית היתה חברה פלסטינאית, לא סיעו לה. בית המשפט אף דחה את הטענה כאילו מדובר בשימוש מותר כיוון שהוא נוגע ל"חדשות היום". בעניין זה ציין בית המשפט:

"טענת הנתבעות כי המדובר בשידור נושא חדשותי – ההגנה שנתונה בחוק היא ל"חדשות היום". ברי כי האירוע שבו צולמו הצילומים דנן אינו בגדר "חדשות היום", אלא אירוע מהעבר שנקשר לחדשות היום בעקבות אירוע חדשותי אחר (הקמת אנדרטה ברשות הפלסטינאית למחבלת שצולמה בצילומים).   מכל מקום, מקובלת עליי טענת התובע, כי התוכן החדשותי אינו מוגן בזכות יוצרים אך הצילומים, שהם דרך ביטוי, הם יצירה בפני עצמה וזוכים להגנה זו"

בית המשפט קבע כי מדובר ב-4 הפרות נפרדות של 4 זכויות שונות - זכות מוסרית וזכות יוצרים בשתי תמונות שונות ששודרו. בית המשפט פסק לתובע פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום כולל של 50,000 ש"ח וזאת נוכח כלל השיקולים הרלוונטיים. בעניין זה העיר בית המשפט:

"בקשר לכך אין לקבל את טענת הנתבעות כי התובע אינו צלם מקצועי, או שלא הניח תשתית לטענה זו. הנה כי כן, אפילו הנתבעות עצמן מתארות את התובע כ"תובע סדרתי" בעניין זכויות היוצרים שלו וכבר מכאן יש ללמוד שמדובר במי שגורמים שונים עושים שימוש בצילומיו. מכל מקום, התמונה הכוללת היא שהתובע והצילומים שבהם מדובר בוודאי עונים על דרישות הסף בקשר לכך."

כמו כן, נפסקו לתובע שכר טירחת עורך דין בסכום 15,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 1,500 ש"ח.

(תא (י-ם) 45542-12-11 רחמני נ' אלג'זירה אנטרנשיונל לימיטד בע"מ (19.02.2014))

הערות:

על דרך הרמיזה, בית המשפט פסק כי אין מדובר במסכת אחת של מעשים ולכן אין לקבוע כי מדובר בהפרה אחת (או שתי הפרות), אלא התייחס לכל יצירה כאל הפרה נפרדת. אולם, נוכח גובה הפיצויים שנפסקו, אין לסוגיה זו נפקות משמעותית כלשהי.

שמחתי לראות כי בית המשפט לא התייחס להיות התובע "אוכף סדרתי" של זכויותיו כנסיבה המצדיקה הפחתת סכום הפיצויים. טענות מעין אלה עולות לא אחת, גם בהקשרים אחרים, ומאומצות לעיתים על ידי בתי המשפט. אלא, שלטעמי, אין באכיפת הזכויות משום טעם לפגם, כל עוד הדבר נעשה בתום לב ובדרך מקובלת. נהפוך הוא, פיצויים ללא הוכחת נזק אף יש להם מימד הרתעתי שנועד לייצר הרתעה יעילה כנגד ביצוע הפרות בעתיד. אוכפים סדרתיים, דוגמת מר רחמני, משרתים מטרה חברתית זו של כיבוד זכויות יוצרים על ידי כלל הציבור.

בשולי הדברים, ועל אף שאין ספק שפסק הדין הזה לא עסק בעניין ולא הרחיב בפירוט העובדות הנוגעות לערוץ 10, אני קצת מתקשה לראות עילת תביעה כנגד ערוץ 10 על ששידר שידור של אלג'זירה, ולא אתפלא אם אלמד שהתביעה נמחקה ללא ששולמו פיצויים כלשהם.

0 צפיות0תגובות

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן