• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: תיאטרון חולון אינו אחראי להפרת זכויות שבוצעה בחצריו

מה דינו של מי שמשכיר לאחר אולם, כאשר השוכר מפר במקום זכויות יוצרים? שאלה זו נבחנה על ידי בית המשפט ביחס לתיאטרון חולון שהשכיר את חצריו לאמרגן כשלימים התברר כי במהלך המופע הופרו זכויות יוצרים. בית המשפט המחוזי בתל אביב שנדרש לתביעה דחה אותה  תוך שהוא קובע כי התיאטרון יצא ידי חובתו בכך שבהסכם ההתקשרות עם מפיק האירוע אסר על האחרון להפר זכויות יוצרים. משכך, נקבע כי כל

הפרה שבוצעה חרף אזהרה זו וללא ידיעת התיאטרון אינה מקימה אחריות לתיאטרון.


הפדרציה לתקליטים, היא תאגיד לניהול משותף של זכויות היוצרים של מפיקי התקליטים, הגישה תביעה כנגד החברה המפעילה את תיאטרון חולון, וזאת בטענה כי במופע של שלום אסייג שהוצג בתיאטרון היה ביצוע פומבי של שבע יצירות שלפדרציה יש זכויות בהן. יובהר כי התביעה הוגשה כנגד התיאטרון בו התקיים המופע,

ולא כנגד המפיק של המופע.


בית המשפט קבע, כי על פי הלכת שוקן, בכדי להכיר בהפרה תורמת - היינו הפרה שאינה מבוצעת על ידי

הנתבע, אלא אך מתאפשרת לאחר באמצעותו או בעידוד - יש צורך כי שלושה תנאים יתקיימו:


קיומה בפועל של הפרה ישירה;

ידיעה של המפר-התורם אודות ההפרה הישירה

קיומה של תרומה משמעותית, ניכרת וממשית לביצוע ההפרה.


במקרה זה, נקבע, לתיאטרון לא היתה ידיעה כלשהי בדבר ההפרה ואף אין לייחס לה ידיעה בכוח. קביעה זו התבססה על כך שהמופע אינו מופע שמטבעו ברור כי יעשה שימוש במוסיקה כלשהי. בנוסף, נקבע כי התיאטרון החתים את אמרגן המופע על הסכם בו הובהר לו כי עליו להימנע מלהפר זכויות יוצרים של אחרים במופע. נימוק נוסף לקביעה זו התבסס על כך שלתיאטרון אף לא היתה שליטה על ציוד ההגברה בו נעשה שימוש, אלא אמרגן המופע הוא שסיפק ציוד זה.


מעבר לנדרש, בית המשפט אף קבע כי לתאטרון לא היתה תרומה משמעותית לביצוע ההפרה, וכי אף לא עמדו לו - מלבד אמצעים חוזיים בהם עשה שימוש - אמצעים סבירים נוספים שיכולים היו למנוע את ההפרה.


נוכח קביעות אלה, דחה בית המשפט את התביעה ופסק הוצאות לטובת הנתבעת בסך 20,000 ש"ח.


(ת"א (מחוזי ת"א) 1917-07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' החב' לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול (פורסם בנבו, 24.04.2012))

0 צפיות0 תגובות

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן