• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: צורת בקבוק הפאנטה - סימן מסחר כשיר לרישום


רשות הפטנטים הועמדה בפני דילמה: האם לאשר רישום סימן מסחר בגין צורתו של בקבוק פאנטה? הבקבוק, אותו מכנה החברה FBALL הוא בקבוק בעל צורה כדורית בעיקרה ובעלת בליטות מרובות על גביה. במיוחד כאשר הבקבוק ממולא במשקה הפאנטה הכתום, הוא מזכיר בצורתו תפוז.

מחלקת סימני המסחר של הרשות דחתה את בקשת הרישום, אך במסגרת השגה על החלטה זו, אושר סימן המסחר לרישום על ידי סגנית הרשם.

פקודת סימני המסחר מבהירה כי היא חלה על כל סימן, ובכלל אלה גם על סימנים תלת-מימדיים. לכאורה, אותה צורה תלת מימדית עשויה להיות נשוא ההגנה גם של מדגם רשום, וככזו ההגנה עליה תפקע לאחר לא יותר מ-15 שנה. חרף עובדה זו, ועל אף העובדה שההגנה שסימן מסחר מעניק יכולה להתקיים לנצח, ניתן לזכות גם בהגנה זו על אותה צורה:

"אין לשון הפקודה מתייחסת מפורשות לשאלת כשירותם לרישום של סימני מסחר שעניינם צורת המוצר או אריזתו או מוטיבים עיצוביים של אלה.  כמו-כן, אין הפקודה שוללת את תחולתם המקבילה של דיני המדגמים ודיני סימני המסחר על אותו מוטיב עיצובי או חפץ וזאת בשונה משלילת התחולה המקבילה של דיני המדגמים ודיני זכויות היוצרים על אותו מדגם (ראה סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007)"

חרף האפשרות לזכות בהגנה של דיני סימני המסחר, פעמים רבות ישנו קושי בהוצאתה של התיאוריה לפועל. זאת, כיוון שניתן לרשום סימן מסחר אך בגין סימן מסחר לו יש אופי מבחין, בין אם אינהרנטי ובין אם נרכש. במקרה של סימן תלת מימדי, פעמים רבות הסימן אינו אלא צורת המוצר הנמכר. כך היה במקרה טופיפי המפורסם, שם בית המשפט העליון סירב להכיר ברישום של סימן מסחר בגין הצורה של ממתק הטופיפי. עם זאת, נקבע, כי יש להחיל את אותם המבחנים החלים לגבי כל סימן אחר גם לעניין סימנים תלת מימדיים. היינו, יש לבחון האם הסימן הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי או בעל אופי מבחין נרכש.

בעניין הנוכחי, טענה חברת קוקה קולה כי הסימן אינו פונקציונאלי כלל וכלל. לטענתה, הצורה הייחודית נוחה הרבה פחות מצורות הבקבוקים המאורכות והמוכרות. קוקה קולה אף הציגה נתונים בדבר היקף המכירות בישראל בחמש השנים האחרונות: בהיקף של לא פחות מרבע מיליון דולרים. עוד הציגה החברה דוגמאות לחומרים פרסומיים המציגים את צורת הבקבוק.

עוד הוסבר:

"צורת הבקבוק הינה כדור עם בליטות עגולות בחלקים העליון והתחתון של הבקבוק. כנראה בדוגמא שהגישה המבקשת, בחלקו העליון של הבקבוק מופיעים שלושה תבליטים של המלה Fanta שהינו סימן מסחר רשום של המבקשת בסוג 32 (בין היתר, סימן המסחר מספר 66580). בסימן שהוגש לרישום נראה תחילתו של אחד התבליטים (האות F בלבד) וההמשך אינו נראה.

אין ספק כי צורת הבקבוק חורגת מן המקובל בתחום המשקאות הקלים, באופן שהציבור לומד לזהותה. ואולם בכך לא די. על המבקשת להראות כי דמות הבקבוק נתפסת בידי הציבור כסימן מסחר של המבקשת וכי אכן השימוש שעשתה המבקשת בסימן הינו כבסימן מסחר (ראה Kerly בעמ' 196). "

משכך, נקבע כי הסימן המסחר שהוגש יאושר לרישום במספר שינויים. ראשית, הסימן יכלול תווית בעלת כיתוב FANTA, כפי שהוא מופיע על גבי הבקבוק בפועל. כמו כן, הסימן יכלול הערה, בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 61, בדבר היות הסימן תלת-מימדי.

(בקשה לרישום סימן מסחר מספר 184325 (דמות של בקבוק) The Coca Cola Company (פורסם באתר רשות הפטנטים, מיום 27.09.2012))

הערות:

רישום סימן מסחר מעניק הגנה רחבה ושונה מזו שמעניקה זכות המדגם הרשום. ראשית, ניתן לחדש את סימן המסחר עד לבלי קץ. כך, סימני מסחר מוכרים כגון קוקה קולה, BMW ואחרים ממשיכים להיות בתוקף משך עשרות שנים. שנית, ההגנה אינה מחייבת כי הצורה תהיה חדשה או מקורית. כך, בדוגמה הנוכחית, אף אם יתברר שבעבר היה פורסם ברבים בקבוק בעל צורה זהה, לא יהיה בכך בכדי לפגוע בזכות הבלעדית אותה מעניק סימן המסחר הרשום, אך יהיה בה כדי לערער את המונופול אותו מעניק המדגם הרשום. מנגד, המבחן לרישומו של סימן מסחר מקשה בהרבה. יש להראות כי הציבור גוזר מהצורה - מקורית ככל שתהיה - את מקור הטובין.

גם בעת שימוש בזכות הרשומה בבית המשפט בתביעת הפרה עשויות להיות תוצאות שונות לזכות שונה. כך, מתחם הוריאציות שילכדו בגדר המדגם יהיה שונה מאלה שיפלו לגדר סימנים המפרים את הסימן הרשום.

בעניין הנוכחי, נדמה כי העובדה שעל הבקבוק מופיע תבליט של שם המוצר "Fanta" סייע רבות לאישור הסימן לרישום. עם זאת, כשלעצמי, הייתי סבור כי משהופיע כיתוב זה, אין משמעות רבה להיות הסימן תלת-מימדי. הסימן עצמו מצהיר על עצמו. כמובן, שיש לכך גם משמעות לעניין אילו שימושים אסורים כעת על המתחרים. כך למשל, האם אריזה דומה ואף זהה שבה לא תופיע תבליט זו ומקומה יבוא שמו של מוצר אחר תחשב מפרה?

בעיון באינטרנט, בחיפוש אחר תמונה שתתדגים את צורת המוצר, מצאתי דיווח משנת 2010 כי בקבוק ה-FBALL, יושק בישראל בקיץ של אותה שנה. אם אכן הדיווח הזה נכון, ואין לי כל מידע על כך, נראה שההחלטה שגויה עובדתית, לפחות בכך שהיא מייחסת מכירות בישראל בנות חמש שנים של הבקבוק.

9 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן