• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: פולו ראלף לורן חוסם סימן מסחר "פולו" נוכח היותו סימן מסחר רשום ומוכר היטב

כבוד סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ קיבל בחלקה את התנגדותה של חברת Polo/Lauren לרישום סימני מסחר הנושאים בחובם את המילה POLO והכוללים מקל גולף/הוקי החוצה את האות O בזוית. הדחייה נעשתה לאור קיומו של סימן מסחר רשום השייך למתנגדת - סימן שאינו רק סימן רשום אלא אף סימן מוכר היטב.


החלטה זו מעניינת משתי סיבות. הראשונה, הקביעה כי הסימן מוכר היטב נעשתה כמעט בצורה בלעדית על "ידיעה שיפוטית" - אותו אוסף העובדות שהן "מן המפורסמות" ואותן אין צורך להוכיח בפני בית המשפט. בלשון ההחלטה:


לא זאת אף זאת, סבור אני כי פעמים סימן הוא מפורסם עד כדי כך שניתן לומר שעצם מוכרותו מצויה היא בידיעה שיפוטית (ר' למשל F.W. Mostert, Famous and Well Known Marks, Butterworth, 1997, בעמ' 16). אטעים נקודה זו. בין סוגי העניינים המקובלים כמצויים בידיעה שיפוטית מצויות כל העובדות שהן "מן המפורסמות במקום מושבו של בית המשפט הדן בענין, או שהן ידועות לרוב בני האדם. מכל מקום, המדובר בידיעות שהאדם הסביר אינו חולק על נכונותן" (אליהו הרנון, הפעלת הידיעה השיפוטית – אימתי וכיצד? עיוני משפט כרך ד', 5, בעמ' 9). שעה שקובע המחוקק בהגדרתו, כי דבר מוכרותו של סימן אינה עניין לקיום מכירות או פרסום בישראל (למרות שאלה ודאי נלקחים בחשבון), אלא עניין הוא למידת ההכרות שמכיר אותו הציבור, הרי אך טבעי הדבר כי פעמים הימצאותו של סימן מסחר בציבוריות המסחרית שיווקית, ולעיתים אף התרבותית, כמוהו כאותה עובדה שהאדם הסביר אינו חולק על נכונותה. ולענייננו, אין ספק כי הסימן פולו של המעצב ראלף לורן הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל.


למען שלמות התמונה אוסיף כי שאלת היות הסימן פולו מוכר היטב לא היתה כלל במחלוקת, ומבקשת הסימנים נתנה הודאת בעל דין לעניין זה.

הסיבה השנייה שהופכת החלטה זו למעניינת נוגעת להשלכות של התנהלות של בעל דין בהליך שיפוטי. לשם הוכחת הטענה כי סימנה מוכר היטב, הגישה המתנגדת תצהיר של עד מטעמה. עם זאת, העד, בהנחית המתנגדת, לא הופיע לדיון. למרבה הפליאה, מדובר היה בהחלטתה שרירותית של המתנגדת שבחרה ביודעין שלא להביא את העד, על אף שהוא צריך להיות זמין לחקירה נגדית על תצהירו. זאת ועוד, המתנגדת לא ביקשה וממילא לא קיבלה רשות להיעדרות העד, לא הודיעה על כך מראש ולא קיבלה את הסכמת המבקשת לעניין זה.

נוכח התנהלות זו, ועל אף שזכתה בהתנגדותה, נקבע כי יושתו על המתנגדת הוצאות בסכום שמשקף הן את עלותו האמיתית של ניהול ההליך מצד המבקשת והן אלמנט עונשי. בסופו של יום, הושתו על המתנגדת הוצאות בסך 75,000 ש"ח.

(התנגדות לרישום סימני מסחר 138296-9 ו-138302-3 אפולו אדקס בע"מ נ' The Polo/Lauren Company LP (24.8.2010)

1 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן