• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש יבוטל

סימן מסחר אשר בעליו אינו עושה בו שימוש במסחר - דינו להתבטל. בניגוד לזכויות היוצרים, הפטנטים והמדגמים, אשר בעליהם יכולים להדיר את רגלי המתחרים מלעשות שימוש במושא ההגנה המשפטית שהם מעניקים (יצירה, המצאה או מדגם, בהתאמה) גם מבלי שיעשו בו כל שימוש משל עצמם, בעליו של סימן המסחר מחויב להמשיך ולהשתמש בו אם ברצונו להמשיך בזכות הבלעדית.

מלבד הדרישה הראשונית, כי תהיה למבקש רישום בקשת סימן המסחר כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר, עליו לעשות שימוש בפועל לאחר הרישום. זאת ועוד - בכל מקרה שבעל הסימן מפסיק לעשות שימוש בסימן לתקופה של שלוש שנים ויותר, הוא עומד בסיכון כי סימן המסחר הרשום שלו יימחק.

סעיף 41 לפקודת סימני המסחר קובע:


"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."


כך היה גם במקרה של סימן מסחר 177036 - THE KABBALAH DIET, שנרשם בגין טובין מסיווג 16 הכוללים ספרי דיאטה, חוזרים, חוברות, עלונים, פרסומים וכיוצא באלה. לאחר תקופה של קצת יותר משלוש שנים, הוגשה בקשה למחיקתו של סימן המסחר, וזאת בשל חוסר השימוש.

בעלת הסימן לא הגיבה לבקשה, ומשכך רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר קיבל את הבקשה ללא דיון. בהחלטתו מיום 25.11.10, נקבע כי בהעדר ראיות הפוכות, הרי שהמבקשת הוכיחה כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר, כפי המתחייב מלשונו של סעיף 41 לפקודה. כיוון שכך, הורה הרשם על מחיקת הסימן, כמבוקש.


(בקשה למחיקה וביטול סימן מסחר מספר 177036 Kabbalah Center International, Inc. נ' Kabbalah Diet LLC (מיום 25.11.10))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן