• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: מדגם שתוקפו פקע לא יוחזר לתוקף

בקשה להחזר תוקף של מדגם נדחתה על ידי הפוסקת י' שושני כספי (בקשה להחזר תוקף מדגם שבוטל מס' 34297, יונייטד פק בע"מ). תוקפו של מדגם הוא חמש שנים מיום הגשת הבקשה, תקופה הניתנת להארכה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, ובלבד שמשולמת אגרה מתאימה. הפקודה מתירה תשלום לאחר פקיעת תוקף המדגם, במשך תקופה של ששה חודשים, ובלבד שתשולם אגרת איחור בנוסף לאגרת החידוש.

במקרה זה, בעלת המדגם לא השכילה לשלם את אגרת החידוש בעוד המדגם היה בתוקף. אף שנטען כי שילמה את האגרה לאחר תום חמש השנים, לא נטען כי שולמה אגרת איחור.

הפוסקת דחתה בקשה זו וקבעה כי המבקשת לא עמדה בנטל להוכיח כי אכן שילמה את האגרה. עוד נקבע כי הבקשה הוגשה בשיהוי, שכן היא הוגשה כעבור ארבע שנים מיום ביטול המדגם:


לא ניתן להתעלם מן השיהוי הרב שבין המועד בו בוטל רישום המדגם לבין המועד בו הוגשה בקשה זו. מן הבקשה שבפני עולה כי המדובר ב"מדגם בסיס" או בלשון אחרת – "מדגם ליבה" של פעילות בעלת המדגם" (סעיף 7 לבקשה). לאור החשיבות הרבה שמייחסת המבקשת למדגם נשוא הבקשה שבפני, מן הראוי היה לדעתי כי המבקשת תנהל מעקב תדיר ורצוף אחר רישום המדגם שבבעלותה ותוודא כי הינה פועלת בהתאם להוראות בסיסיות במטרה לשמר באופן מירבי את ההגנה המוקנית לה מכח רישום המדגם. המבקשת נמנעה מלעשות כן, וכך מצאה עצמה לאחרונה מופתעת להתבשר כי מדגמה פקע בשל אי תשלום אגרת חידוש.


דחיית הבקשה נובעת גם מאינטרס ציבורי רחב יותר מתשלום אגרה. מדגמים, כידוע, הם זכויות מסוג קניין. זכויות אלו חלות כלפי כולא עלמא, וכיוון שכך נזהרים בהיקפם. כאשר זכות הקניין במדגם פוקעת, הציבור זכאי לעשות שימוש במדגם כרצונו. השבתו של הגלגל לאחור והענקת הבלעדיות לבעל המדגם בשנית אינה עניין טריוויאלי. כיוון שכך, המחוקק קבע את תקופת החסד בת ששת החודשים שבהם ניתן עוד להחזיר את תוקפו של המדגם. אך לאחר עבור תקופה זו, אין עוד אפשרות חוקית, וממילא לא צריכה להיות אפשרות שכזו, להשבת המדגם המצוי בנחלת הכלל לחיק המונופול של בעל המדגם.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן