• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: הפרת סימן מסחר בתפר ה-W של ג'ינס Wrangler


(cc by-sa Hendrike)

משך שנים עושה חברת Wrangler שימוש בתפר בצורת W על גבי ג'ינסים שהיא מוכרת. החל משנות ה-90, גם הנתבעים - חברת קרוקר ובעליה, עשו שימוש בתפרים דומים. התפרים, אשר כולם דומים לאות W נתפרים על גבי ג'ינסים ומסמנים כך את המוצרים.


משמאל: סימן המסחר של Wrangler מימין: סימן המסחר של הנתבעים נקבע: דומה עד כדי להטעות.

אף שהנתבעים רשמו בעצמם סימני מסחר על התפרים בהם הם עשו שימוש, בית המשפט מצא כי במעשיהם יש משום הפרת סימן המסחר המוכר היטב של התובעת. לאור השקעת הכספים הרבים של התובעת בפרסום ואף נוכח ממצאי סקר לקוחות שלא נסתר, קבע בית המשפט כי לתובעת יש מוניטין בתפר ה-W. משכך, ולאור הדימיון בין התפרים, קבע כי הנתבעים הפרו את סימן המסחר ואף עיוולו בגניבת עין. לאור מעורבותו האישית של הנתבע 3 - מנהל ובעל המניות של קרוקר, לרבות בעיצוב סימני המסחר המפרים, נקבע כי יש להטיל עליו אחריות אישית.


בסופו של יום, בית המשפט קבע כי הנתבעים ישלמו פיצויים בסך 250,000 ש"ח וזאת על בסיס שני רכיבים (שהרכבם המדויק לא נקבע): פיצויים ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ש"ח בגין גניבת העין ופיצויים בגין הנזק שנגרם לתובעת בגין הפרת סימן המסחר. פיצויים בגין הנזק נקבעו על דרך האמודנא. כמו כן, בית המשפט הוציא צו מניעה האוסר על הנתבעים להמשיך ולהפר את זכויותיה של חברת Wrangler. לבסוף, נקבעו לטובת התובעת הוצאות בסך 100,000 ש"ח.

הערה:  עיניננו הרואות - עצם רישומו של סימן המסחר על ידי רשם הפטנטים אינו משמש כחסינות לטענות הפרה. למעשה, לאחר פסק הדין, נאסר על הנתבעים לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום שלהם, אך לא נקבע כי סימן זה ימחק. להבנתי, אין זה אחד הסעדים שהתבקשו, וממילא ספק אם בסמכות בית המשפט להורות על ביטול סימן מסחר שלא היה במרכז ההליך (להבדיל מסימן המסחר שנטען כי הופר).

(ת"א (ת"א) 1999/05 וורנגר נ' קרוקר 1991 – מערכת אפנה בע"מ (מיום 11.09.2011))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן