• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: הפרטים שיש לכלול בבקשה לתמורה בגין אמצאת שירות

בהחלטה שפורסמה אך לאחרונה, נדרשה הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים להתייחס להיקף הפירוט שיש לכלול בבקשת ממציא-עובד. כידוע, אף שהמצאה של עובד אשר הומצאה במסגרת עבודתו נלקחת מידי העובד לטובת מעסיקו, זכאי הראשון לקבל תמורה בגין ההמצאה.

בעניין שנדון שם, נקבע כי בהיקש מתקנות סדר הדין האזרחי, לוועדה ישנה סמכות להורות על מתן פרטים נוספים וטובים יותר (תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי), אך במסגרת בקשה לפרטים כאלו, יש להעלות אך עניינים שמותר וצריך לכללם בכתבי הטענות, ולא כל עניין הרלוונטי להליך.

עוד נקבע, כי נוכח העובדה שבבקשה כגון הא שלב הצגת הטענות ושלב העדויות בתצהיר הוא משותף, ואף שניתן לדרוש פרטים נוספים בטרם מתן מענה כלשהו לבקשה, אין מקום להצגת שאלונים בטרם הצגת בדל גרסה.

הוועדה הוסיפה והעירה כי נוכח הצגת כתבי הטענות ותצהירי העדות הראשיים בצוותא חדא בהליך שבפניה, ספק אם יש בשימוש בשאלונים לקדם את היעילות הדיונית:

"בהליכים בפני הועדה לפיצויים ותמלוגים שלב הצגת גרסאות הצדדים (במסגרת כתבי הטענות) ושלב העדויות בתצהיר הוא משותף (ראו תקנות 173-174 לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"). לאור זאת, המשיב בבקשה לקביעת תמלוגים בגין אמצאת שירות, רשאי לבקש פרטים נוספים בטרם הגשת כתב טענותיו, אולם ספק אם יהא זה הוגן לתת אפשרות למשיב בהליך שכזה להציג שאלונים בטרם הציג בדל גרסה כלשהי. יודגש, כי אין להסוות הליכים שעניינם שאלונים על ידי שימוש בהליכים לקבלת פרטים נוספים. נציין כי נוכח קביעת מתקין התקנות שעל הצדדים להציג את גרסאותיהם העובדתיות בתצהירים בשלב מוקדם של ההליך יחד עם טענותיהם, אנו סבורים כי רק במקרים חריגים ביותר עשויה הגשת שאלונים לשרת את יעילות הדיון. הצדדים יוכלו להציג את שאלותיהם, ככל שהן נוגעות לעניין, בשלב החקירה הנגדית."

נוכח קביעה עקרונית זו, ולאור העניינים עליהם נתבקשו פרטים נוספים, נדחתה הבקשה כליל.

עוד נעיר לגבי מידת הפרטים אותה דורשת הוועדה באשר להיות המבקש ממציא אמצאת השירות - לעניין זה קבעה הוועדה כי באשר לשאלה:

"א. במה התבטא חלקו המרכזי ו/או תרומתו של המשיב לפיתוח כל אמצאה; איזה חלק מכל אמצאה פותח על ידי המשיב; מה הייתה הפעולה האמצאתית של המשיב (שאלות 2.1, 4.2, 6, 12)."

די היה בכך שהמבקש טען בכתב טענותיו כי הינו רשום כממציא בבקשות פטנט או בפטנטים. הוועדה הבהירה:

"די בכך לשם העברת נטל ההוכחה לכתפי המבקשת, אשר בטרם הגשת כתב טענותיה יש אך להניח, כי חולקת על עובדה זו."

(בקשה לקביעת תמלוגים בגין אמצאת שירות (בקשה להורות על מתן פרטים נוספים) חברת י' נ' ג' (מיום 22.12.2012))

הערה:

אף שמשרדי ייצג בהליך זה, סברתי כי נוכח חשיבות ההחלטה לעוסקים בתחום יש מקום להביאה לידיעת ציבור קוראי הבלוג. חוק הפטנטים אוסר על פרסום פרטים מתוך ההליך שמתנהל בפני הוועדה, אלא אם נתקבלה רשות הוועדה. משכך, כלל הדברים האמורים לעיל נובעים אך ורק מתוך ההחלטה עצמה.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן