• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: בעלות ביצירות צילום מוזמנות

ת"א (שלום ת"א) 26918-06 פרג נ' בורוכוב (מיום 8.2.2010)


התובע, בעל סטודיו לצילום, העסיק את שני הנתבעים במשך כשנה. במהלך התקופה הם צילמו עבור לקוחותיו של התובע צילומי סטילס וצילומי וידאו. כאשר פתח אחד הנתבעים סטודיו משלו, עשו השניים שימוש בצילומים והציגו אותם כשלהם. בשל כך הגיש התובע את התובענה בטענה של הפרת זכויותיו בצילומים מכוח חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.

בית המשפט ניתח את מצב הזכויות בצילומים וקבע כי זכות היוצרים בהם אינה נתונה לתובע, ואף לא לנתבע, אלא למזמיני האירועים. סעיף 35 לחוק, שכותרתו "יצירה מוזמנת" קובע:

(א) ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע. (ב) ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת.


בית המשפט הסיק כי הבעלות ביצירות, צילומי זוגות של מתחתנים צעירים, הוא הזוגות עצמם, בהעדר הוכחה לקיומו של הסכם אחר.

באשר לטענה בדבר הפרתה של הזכות המוסרית, קבע בית המשפט כי היא אינה זכותו של התובע, כי אם של הנתבעים אשר צילמו, הלכה למעשה, את האירועים. בעניין זה בית המשפט הפנה לסעיף 4א' לפקודת זכות יוצרים. הפנייה לפקודה אינו מוסבר בפסק הדין, אך הוא נובע מכך שהצילומים נעשו בשנת 2005, בטרם חוקק החוק החדש, וממילא האחרון טרם היה בתוקף.

ראוי לציין כי גם לאורו של החוק החדש התוצאה היתה זהה. סעיף 45 לחוק קובע:

(א) ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, שיש בה זכות יוצרים, תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית, למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה. (ב) הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה, והיא תעמוד ליוצר אף אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לאחר.

הזכות המוסרית הצמודה לזכות היוצרים היא זכות אישית, שלהבדיל מזכות היוצרים אינה ניתנת להעברה. היוצר הוא בעל הזכות המוסרית אף אם זכות היוצרים עצמה הומחתה לאחר.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן