• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: אין זכות יוצרים ב"מודל פדגוגי"

האם יש להוגת מודל פדגוגי זכות יוצרים במודל זה? שאלה זו הובאה לפתחו של בית המשפט המחוזי מרכז ונענתה לאחרונה בשלילה. התובעת, רואת חשבון ועורכת דין בהשכלתה, עוסקת בין היתר בהוראת קורסים אוניברסיטאיים בתחומי המיסים והחשבונאות פנתה לאוניברסיטה הפתוחה במטרה לקדם מודל פדגוגי חדש אותו היא הגתה. בעיקרו, המודל מתייחס לשנת ההשלמה של הסטודנטים לתואר ראשון בחשבונאות, והוא משלב לימודי פרונטאלי ולמידה מרחוק.


כידוע, סעיף 5 לחוק זכות יוצרים קובע כי רעיון אינו זוכה להגנת זכות היוצרים. על כך הוסיף בית המשפט וקבע כי אף התובעת לא כיוונה לאף סוג יצירה המוכרת בחוק (יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוזיקלית, כקבוע בסעיף 4 לחוק). עוד התייחס בית המשפט לקיבועה של היצירה. דיני זכויות יוצרים דורשים כי יצירה תקבל ביטוי גמשי באמצעות קיבוע בטרם תזכה להגנה כלשהי. התובעת כשלה מלהראות קיבוע כלשהו, ועל כך העיר בית המשפט:

משלא הציגה התובעת ולו בדל מסמך או צורת ביטוי אחרת, שאינה אמירה בעל פה בלבד, הכוללת את ה"מודל הפדגוגי", אין בפנינו "יצירה" כלל. להיפך: בפנינו הודאת בעל דין כי ה"מודל הפדגוגי" הוא רעיון שלא היה "מקובע בצורה כלשהי", משום ש"בעל פה" אינה צורת "קיבוע" של יצירה, ועל כן אין בפנינו "יצירה" כלל לעניין דיני זכויות היוצרים, אלא רעיון בלבד שאינו זכאי להגנה.

מעבר לנדרש, בית המשפט התייחס לדרישת היצירתיות וההשקעה, וכבר כי אף במבחנים קלים אלה לא עמדה התובעת. באשר למבחן ההשקעה, דחה בית המשפט את גרסתה העובדתית של התובעת. ברם, באשר למבחן היצירתיות, קבע כי אין במודל החדש שהציגה כל חידוש בקובעו:

התובעת הציעה, לשיטתה, שילוב של שתי שיטות לימוד: לימוד מרחוק והוראה פרונטאלית. לא מצאתי שבכך המציאה התובעת דבר שלא היה קודם לכן. שתי השיטות קיימות וידועות בכלל, כאשר שיטת הלימוד מרחוק נפוצה ומיושמת באוניברסיטה מזה שנים והיא ממאפייניה הייחודיים של אוניברסיטה זו הידועה בהפעלתה במסגרת תוכניות לימודיה השונות. היה על התובעת להוכיח טענותיה בעניין מקוריות הרעיון. לשאלות בית המשפט בנקודה זו השיבה התובעת כך: "ש. כלומר, המודל הפדגוגי אומר בואר נעשה את שלושת הקורסים שכולם נותנים בשנה ד', כאשר אחד פרונטאלי, אחד בהוראה מרחוק מסוג אחד, והשלישי בהוראה מרחוק מסוג אחר? ת. נכון. ש. ושני סוגי ההוראה מרחוק האלה, בפני עצמן הם לא מהפכה והם נוהגים כבר באוניברסיטה הפתוחה בקורסים שונים אחרים? ת. נכון, לא בשנה ד'."

בית המשפט אף העביר ביקורת על גובה התביעה המפורז (למעלה מ-3 מיליוני שקלים).נוכח האמור, ולאחר שנדחו טענות נוספות של התובעת הנוגעות לדיני חוזים, עשיית עושר, וגזל סוד מסחרי, דחה בית המשפט את התביעה. התובעת חויבה בתשלום הוצאות ושכ"ט בסך כולל של 200,000 ש"ח.

הערות: להשקפתי, מדובר בתוצאה נכונה. ברם, אני חולק על חלק מהנימוקים המשפטיים. בית המשפט נסמך על פסק הדין בעניין זיסו (ממנו לא חסכתי שבט ביקורתי), אך איבחן עצמו בכך ששם זיסו קיבע את היצירה במצגות ובמסמכים. להשקפתי, אף לו היה עיגון כלשהו לא היתה בידי התובעת "יצירה" כהגדרתה בחוק זכות יוצרים. אין מדובר ביצירה ספרותית, יצירה אומנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ואף לא בתקליט, ומשכך אין מקום להגן על המודל הפדגוגי באמצעות זכויות יוצרים. זאת ועוד. ממילא שימוש במודל הפדגוגי אינו עונה כדי אף אחת מהזכויות השמורות לבעל זכות היוצרים (העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה). משכך, אף לו היתה זכות יוצרים, אין בפעילותה של האוניברסיטה הפתוחה משום הפרת זכות זו.

אף הטעם המשפטי שאין במודל הפדגוגי כל חידוש למול מה שהיה ידוע קודם אינו מסוג הנימוקים המתאים לדיני זכויות יוצרים. טיעון זה - כי כל שעשתה התובעת הוא לחבר מספר רכיבים קיימים, רלוונטי בדיני הפטנטים להראות כי המצאתה נטולת התקדמות המצאתית. כאשר צלם מצלם את מגדל פיזה הוא יוצר יצירה מקורית. זוהי יצירה מקורית אף אם אלפי צלמים צילמו קודם מאותה הזווית, באותה התאורה, ואותה הקומפוזיציה את אותו מגדל פיזה.

(ת"א (מרכז) 4130-10-07 טל נ' האוניברסיטה הפתוחה (מיום 11.10.2011))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן