• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: אין זכות יוצרים במדריך טלפונים

עודכן ב: 7 ינו 2019

האם למי שעמל רבות וריכז נתונים גולמיים לכדי ספר טלפונים יש זכות יוצרים על תוצר כפיו? זו השאלה עליה נדרש בית המשפט המחוזי בבאר שבע לענות.

מדריך הטלפונים "עומר פון" כולל את מספרי הטלפון ביישובים עומר, מיתר ולהבים, והוא נאסף בעמל רב. הנתבעת, מפעילה מקומון אינטרנטי לתושבי ישובים אלה, הפנתה, באמצעות קישורית, לעותק דיגיטלי של המדריך. על עותק דיגיטלי זה יצא קצפה של התובעת, והיא הגישה תביעה זו.

אף שבית המשפט לא הטיל ספק במידת ההשקעה, והגדיל להעיר כי המדריך זכה למוניטין בזכות איכות הנתונים, בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי אין זכות יוצרים במדריך הטלפונים.

בית המשפט שב על ההלכות הידועות וציין כי אף שמדובר ביצירה מסוג "לקט" בה חוק זכות יוצרים מכיר מפורשות, בכדי שיצירה זו תזכה להגנה עליה לעמוד במבחנים הרגילים: דרישת הקיבוע, ודרישת המקוריות. בית המשפט הזכיר כי ההלכה הפסוקה ביחס לחוק הישן הכירה קבעה שני מבחנים מצטברים לשם הוכחת מקוריות: הראשון, גישת ההשקעה; והשני, גישת היצירתיות. לעניין זה קבע בית המשפט, כי אף המאמץ הרב אותו השקיעה התובעת בחיבור הלקט, לא ניתן לומר כי מדובר בפעולה יצירתית במידה מספקת בכדי להצדיק מתן זכות יוצרים.

בית המשפט הזכיר פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי (Feist v. Rural) בו נקבע כי מחברו של ספר טלפונים אזורי לא זכאי לזכות יוצרים בגין יצירתו הנעדרת את יסוד "היצירתיות" ההכרחי.

נוכח קביעתו זו, דחה בית המשפט את התביעה ופסק הוצאות בסך 10,000 ש"ח לטובת הנתבעת

(ת"א (ב"ש) 5310/08 קווי מידע ופרסום בע"מ נ' בל תקשורת פרסום ויחסי ציבור (מיום 5.01.2012))

הערות

דוקטרינת האיחוד

בית המשפט מזכיר את דוקטרינת האיחוד (merger) המוכרת בדין האמריקאי ואשר טרם עוגנה באופן רשמי בדין הישראלי. על פי דוקטרינה זו מקום בו ישנו איחוד בין הרעיון ובין הביטוי, לא יכול להיות זכות יוצרים על ביטוי, שכן הדבר ידיר את רגליהם של הציבור מהבעת הרעיון בכל צורה שהיא. אף שבית המשפט מזכיר את הדוקטרינה, הדיון בה הרגיש לי חסר. במיוחד חסרה לי "השורה התחתונה" שתבהיר כי מתן זכות יוצרים על ספר טלפונים תעניק בלעדיות על הרעיון הכללי של איגוד מספרי הטלפון השונים.

פסק הדין בעניין גד הפקות

בית המשפט הזכיר את פסק הדין בת"א (שלום ראשל"צ) 5327/01 גד הפקות בע"מ נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ (מיום 12.9.02) אשר הכיר בזכות יוצרים על מדריך טלפונים. בית המשפט איבחן בין מקרה זה לבין פסק הדין ההוא, ברם לטעמי הוא נקלע לכלל טעות.

ראשית, בית המשפט מציין "אלא שבעניין "גד הפקות" עסקינן בשני מדריכים ולא במדריך טלפונים מול אתר אינטרנטי.". ברי, כי שאלת ההפרה כלל אינה רלוונטית לעניין קיומה של זכות יוצרים או לאו.

עוד ציין בית המשפט כי:

"כמו כן, בהחלטתו, תחם השופט אורנשטיין את היקף ההפרה של זכות יוצרים בקובעו כי ההפרה חלה רק לגבי שלוש רשימות מתוך פרק "המכללות" המופיע בלימודפון. ברי, כי ישנן שיטות רבות לביטוי "אינדקס" המאגד תחתיו רשימות של מוסדות חינוך ומוסדות אקדמיים. זאת, בניגוד למדריך טלפונים – שלו צורות ביטוי מוגבלות ועל כן, לא ניתן לתת לו הגנה מפני העתקה, אם בכלל, במקרה שכזה"

לטעמי, ההבדל קיים אך נעוץ בדבר אחר: בעניין גד הפקות היתה יצירתיות בבחירת הסיווגים באותו אינדקס, ואילו בעניין כאן, למיטב הבנתי, לא נעשה סיווג כלשהו של הנתונים אלא הם מוינו כפי שנהוג.

עוד יוער כי כיוון שעניין גד הפקות הוכרע בבית משפט שלום ומאחר והערכאה שדנה בתיק הנוכחי היתה בית משפט מחוזי, ממילא בית המשפט המחוזי אינו כפוף להכרעה ההיא. עם זאת, אבחון נסיבות התיקים השונים בהחלט משרת הרמוניה מערכתית (ולא כפי שהתרחש ביחס לפסיקות בעניין שידורי הכדורגל)

עשיית עושר

בית המשפט דחה את התביעה, ונראה כי דחייה זו נובעת מכך שהטענה היחידה התייחסה להפרת זכות יוצרים. בהחלט היה ניתן לחשוב שאולי זה מסוג המקרים החריגים בהם דיבר עניין א.ש.י.ר המפורסם (וראו גם עניין סגל, עליו דיווחתי בעבר). עם זאת, חשוב לזכור כי בתי המשפט אינם נוטים לשנות את האיזון העדין שקבע המחוקק בדיני הקניין הרוחני (וראו דוגמה נוספת לעניין פטנטים).

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן