• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: אין אפשרות להחזיר מדגם לתוקפו, יהיו הסיבות למחדל אשר יהיו

בבקשה להחזר תוקפו של מדגם שבוטל מס' 39367 (15.4.2010) קבעה כבוד הפוסקת י' שושני כספי, בהמשך לפסיקה קודמת שלה מחודש שעבר, כי אין מסמכותו של הרשם להחזיר לתוקפו מדגם שפקע לאחר חלוף תקופת החסד שהפקודה מעניקה. בעניין זה, להבדיל מהעניין הקודם, דובר בפיגור קצר יחסית של מספר חודשים (בניגוד לשנים), שנטען כי נגרם בשל מצבו הרפואי והכלכלי הבלתי שפיר של המבקש.

הפוסקת קבעה כי בהעדר סמכות שבדין להאריך את המועד הקבוע בפקודה, אין כל נפקות לסיבה שבגינה נגרם האיחור. תהא הסיבה מוצדקת ככל שתהיה, נרמז, תוקפו של המדגם לא יוחזר. עם זאת, הפוסקת קבעה כי:

במאמר מוסגר יצוין כי בדל ראיה כתימוכין לטענת המבקש בדבר מצבו הרפואי והכלכלי הבלתי שפיר, בעטיו לכאורה נמנע ממנו לשלם את אגרת החידוש במועדה, לא הובא כנדרש.

הפוסקת מוסיפה ומנמקת את קביעתה באינטרס הציבורי:

בהחלטתי זו, ניתן ביטוי הולם לאינטרס הציבורי אשר על הגנתו אמון רשם המדגמים. כאמור, החל מחודש דצמבר 2009, נתבשר הציבור כי פקע תוקפו של המדגם נשוא בקשה זו [כאשר התפרסם דבר הביטול ברשומות. ז.ג.]. לא מן הנמנע כי חברות מתחרות פעלו לאורו של המידע הנ"ל והחלו לעשות שימוש במדגם שרישומו בוטל. החלטה לפיה יוחזר לתוקף רישום המדגם נשוא בקשה זו לאחר זמן כה רב יש בה כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ולסכל את ניסיונו של רשם המדגמים להביא לוודאות בחיי המסחר.

להשקפתי, ניתן למצוא פתרון ביניים במקרים שבהם נגרם איחור מסיבות מוצדקות, ועדיין להימנע מלפגוע בצדדים שלישיים. אחד הפתרונות האפשריים הוא מתן זכות שימוש בגין שימוש קודם (intervening right). כך למשל, תוקפו של המדגם יכול ויושב על כנו, וזאת מבלי לפגוע בזכותם של אלו אשר הסתמכו על בטלותו של המדגם והחלו להשתמש בו. אמת - הציבור יוצא נחסר, באשר מה שהיה מותר שוב הפך אסור. ברם, כל אלו אשר הסתמכו על הפיכתו של האסור למותר, לא ייפגעו, ואלו אשר לא פעלו כן, לא יוצאים נפסדים שהרי ממילא לא ידעו אודות הפיכת האסור למותר. בצורה זו, האמון ברשם המדגמים לא ייפגע, שכן מי שנסמך עליו יהיה זכאי להגנה אישית, ועם זאת, בעל המדגם יהיה זכאי להשיב את המדגם על כנו באם יימצאו הנסיבות המצדיקות זאת.הסדר מעין זה קיים בחוק הפטנטים ולאחרונה אף דיווחתי על פסק-דין שעסק בו. אוסיף ואדגיש, כי בניגוד לדין בישראל, אשר עורך הפרדה ברורה בין המדגם לבין הפטנט, הדין האמריקאי רואה בשתי הזכויות סוגי פטנטים - אם זה הפטנט Utility Patent ואם המדגם Design Patent. הכלל אמור בדבר זכויות בגין שימוש קודם, קיים בדין האמריקאי בהקשרים רבים, ואין הוא מבדיל בין פטנט לבין מדגם.כך או כך, הפקודה עצמה אינה מקימה זכות שכזו, ואף שניתן היה להקימה באמצעים פרשניים, נדמה מהחלטת הפוסקת כי במקרה הנוכחי לא היתה סיבה מוצדקת להתרשלותו של בעל המדגם. משכך הם פני הדברים, ממילא לא היה מקום להשיב את זכות המדגם על כנה.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן