• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

סעד זמני: רדיו ירושלים ישלם פיצויים זמניים עוד בטרם הכרעה בתביעה


בהליכים הנוגעים להפרות של זכויות קנייניות ובעיקר קניין רוחניות, פעמים רבות מתבקש סעד זמני עד להכרעה בתביעה. הסעד הזמני נועד במקרים אלה פגיעה נוספת בזכויות התובעים משך תקופת התביעה.


בהליך שפתחה הפדרציה הישראלית לתקליטים, המייצגת ומאגדת מספר חברות תקליטים ומפיקים, לגבי זכותם של אלו למנוע שידור של תקליטים אותם הפיקו, כנגד מפעילי תחנת הרדיו האזורית רדיו ירושלים 101FM נטען כי האחרונים אינם משלמים כל תמלוגים לבעלי זכויות היוצרים בתקליטים בגין שידור יצירותיהם.


אף שמפעילי הרדיו הודו בשימוש שהם עושים בזכויות אותן מסדירה הפדרציה מזה כשלוש שנים, הם טענו כי התמלוגים שנדרשים מהם גבוהים מדי ואינם עולים בקנה אחד עם תנאי ההיתר שניתן לפדרציה על ידי הממונה להגבלים עסקיים.


בד בבד עם תביעתה, עתרה הפדרציה לצו מניעה זמני שיאסור על תחנת הרדיו להמשיך ולשדר את התקליטים. בית המשפט קיבל את הבקשה, אך בחר סעד שונה מזה שנתבקש:

"עם זאת,  הסעד המבוקש, דהיינו צו מניעה זמני, הוא סעד פוגעני ביותר בנסיבות אלה, כאשר מדובר במניעת השמעת תוכן בתחנת רדיו, המגלם בתוכו בין היתר גם פגיעה ביוצרים אחרים, פגיעה לא מבוטלת בחופש הביטוי, ולנוכח היקף התקליטורים הרלוונטיים,  ככל הנראה יוביל להשבתת יכולתה של משיבה 1 לפעול כתחנת רדיו... לפיכך אני קובע כי במקום מניעת התכנים, ומשאין מחלוקת על ההפרות שבוצעו  ואשר ימשיכו גם בעתיד, המשיבים ישלמו למבקשת על-חשבון הפיצוי שיגיע מהם סך של  90,000  (תשעים אלף) ₪ בעבור תקופה של שנת שימוש"

בית המשפט הבהיר כי זכות השידור מאגדת בתוכה זכויות הנמצאות בבעלותם של מספר גורמים נפרדים, לרבות מבצעים, כותבים, מלחינים, מעבדים ומפיקים. אכיפת זכותו של גורם אחד, פוגעת גם בבעלי זכויות אחרים הזוכים לתשלום תמלוגים בגין השידור, ומשכך יש להעדיף להימנע ממנו כאשר ניתן.


בית המשפט קבע כי יש בסמכותו ליתן סעד זמני כספי וכי הנסיבות יוצאות הדופן בעניין זה מלמדות כי יש להעדיף קביעת פיצויים זמניים. לעניין זה ציין בית המשפט כי אין מחלוקת בדבר אחריותם של המשיבים וזכאות הפדרציה לתמלוגים וכי קיימת סבירות גבוהה לזכייה בסכום כסף משמעותי לאור ההפרה המתמשכת. עוד ציין בית המשפט כי אף המשיבים סבורים כי עליהם לשלם לפחות את הסכום שנקבע כך שלמעשה תשלום זה אינו במחלוקת. עוד נקבע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת באשר מדובר בהפרה שגרתית של זכויותיה באופן רחב וכלפי קהל מאזינים גדול, אשר קיומה מחליש את יכולתה של הפדרציה לאכוף את זכויותיה כלפי אחרים. מאזן הנוחות אף נוטה לטובת המבקשת, נקבע, באשר המשך ההפרה מגדיל את התמלוגים להם זכאית הפדרציה ויכולתה של זו לגבות אותם קטנה. עוד ציין בית המשפט כי הסכום שנפסק כסעד זמני הינו סכום חלקי שאינו גורם נזק משמעותי למשיבים ומשכך הוא מידתי ואף צודק.


בית המשפט פסק בנוסף הוצאות ושכר טירחת עורך דין בסך 44,000 ש"ח לטובת הפדרציה.

(ת"א (מחוזי ת"א) 36111-03-12 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות נ' רדיו הבירה (פורסם בנבו, 25.04.2012))

0 צפיות0תגובות

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן