• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

נדחתה עתירה לדיון נוסף בעניין "הפרה תורמת"

כזכור, בחודש יוני הכריע בית המשפט העליון והכיר מפורשות בדוקרטינת ההפרה התומרת בזכויות יוצרים, בפסק הדין התקדימי, בעניין האוניברסיטה העברית נ' שוקן. הוצאת הספרים שוקן, אשר נמצאה בצד המפסיד של ההכרעה השיפוטית ההיא עתרה בפני בית המשפט העליון וביקשה כי יתקיים דיון נוסף בעניין. סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט, המסמיך את בית המשפט לקיים דיון נוסף כאמור, קובע:

"נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר או שופטים שיקבע לכך, רשאים להיענות לבקשה אם ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בענין, יש, לדעתם, מקום לדיון נוסף"

בעתירתה תמכה שוקן בקביעה העקרונית של בית המשפט אך היא הצביעה על שני עניינים הראויים, לדידה, לדיון נוסף: הראשון, והוא המהותי, מדבר על סתירה לכאורה בין הלכת רב בריח לבין ההלכה החדשה לעניין דרישת הידיעה. כזכור, בפסק הדין בעניין האוניברסיטה העברית נקבע כי יש להראות ידיעה ממשית ולא די בידיעה קונסטרוקטיבית של מי שביצע את ההפרה התורמת. מנגד, בעניין רב-בריח, לא נדרשה הוכחתו של רכיב זה. העניין השני עסק בקביעה כי לא די בתרומה להפרה במחדל ביצירת חיוב בהפרה תורמת.


בית המשפט, כאמור, דחה את העתירה, תוך שהוא מציין כי פסק הדין אינו קובע כי לא תהיה הפרה תורמת במחדל, בניגוד לטענת העותרת. מדובר בקביעה קונקרטית הנוגעת לנסיבות הפרטניות דשם. ככל שהדברים נוגעים לרמת הידיעה של המפר התורם היכולה לבסס אחריות להפרה, נקבע כי ההלכה החדשה קובעת כי הטלת אחריות בגין הפרה תורמת בדיני זכויות היוצרים מחייבת הוכחת ידיעה ממשית וקונקרטית בפועל, ואין ניתן להסתפק בידיעה קונסטרוקטיבית. אף שמדובר בעמדה שונה מזו שנקבעה בעניין רב בריח, אין בכך סתירה שכן ברב בריח נדונה הפרה תורמת בדיני הפטנטים ואילו בענייננו נדונה הפרה תורמת בזכויות יוצרים. בית המשפט הוסיף וקבע, כי העותרת לא עמדה בנטל לשכנעו כי מדובר בהלכה שקשיותה מצדיקה עריכת דיון נוסף, במיוחד נוכח החשיבות שבאימוץ זהיר של עקרון ההפרה התורמת ובשמירה על איזון ראוי בין האינטרסים של הציבור והמשתמשים מזה וההגנה על זכויות היוצרים מזה. נוכח האמור, נדחתה העתירה לדיון נוסף וההלכה שנקבעה בעניין האונבירסיטה העברית עומדת על כנה.

(דנ"א 5004/11 בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ נ' האוניברסיטה העברית בירושלים (מיום 11.09.2011))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן