• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

מאגר משפטי חינמי חדש עולה לאוויר ומעלה תהיות בדבר זכויות יוצרים

לאחרונה, ניתקלתי במאגר אינטרנטי חדש - ruling, שמו - המרכז פסקי דין, החלטות ופרוטוקולים, ומאפשר גישה חינמית אליהם. בדומה לאתר RoBoLo מדובר במנוע חיפוש פשוט למדי. לפי האמור בתנאי השימוש באתר, הוא מכיל כיום רק מסמכים מחודש יולי 2011 ואילך, אך בעתיד יוספו אליו גם "מסמכים היסטוריים".העניין שצד את עיניי, איך לא, נוגע לקניין הרוחני.

תנאי השימוש של האתרים קובעים:

"העתקת פסקי הדין וההחלטות באתר מותרת, בכפוף לביצוע הפניה לאתר (link) מהאתר המעתיק או מהמדיה בה אוזכר המידע המועתק. עם זאת, אין לשנות את התכנים המועתקים מן האתר, שינויים ו/או עריכתם באופן מסלף עלול להוות עבירה פלילית, ולפגוע בזכויות צדדים שלישיים." (ההדגשה במקור)

אז זהו - שלא.


אין זכות יוצרים בהחלטות שיפוטיות

נראה שכותב תנאי השימוש כיוון לזכויות היוצרים של האתר בתכנים המתפרסמים בו. אף שהעתקה מותרת, שינוי נאסר מפורשות, מתוך הנחה כי מדובר בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים. אף נדרשת הפנייה (מעין מתן קרדיט, שנגזר מהזכות לאבהות) וכן הציבור מוזהר מהסנקציות הפליליות הנובעות מהפרת הוראות חוק זכות יוצרים.


ברם, על פי הדין הישראלי, אין כל זכות יוצריםבהחלטות שיפוטיות. סעיף 6 לחוק זכות יוצרים קובע זאת מפורשות:

על אף הוראות סעיף 4, לא תהא זכות יוצרים בחוקים, בתקנות, בדברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין.

הנה כי כן, אין כל זכות יוצרים, ומשכך אף לא זכות מוסרית.יתרה מכך, אף אם היתה מוקנית זכות כאמור, היא בוודאי לא היתה שייכת לאתר, שכן הוא לא יוצר היצירה. כלל יסוד הוא כי "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה". אדרבא, האתר לא יכל להיות גם בעל הזכות המוסרית ביצירה. העתקת החלטות והעברתן למאגר אינו מקנה למאגר כל זכות בה.בשולי הדברים, אעיר, כי מאגרים אחרים, דוגמת נבו, יוצרים תקציר מפסק הדין. לא מן הנמנע כי תקצירים מעין אלה מוגנים בזכויות יוצרים והעתקתם היא בבחינת הפרת זכויותיו של המאגר.היה ניתן לסבור כי אפשר, מכוח הסכמה חוזית, לחייב את משתמשי האתר בחיובים שאינם נובעים ישירות מזכות יוצרים. ברם, הפסיקה קובעת אחרת. פעמיים הגיעו עניינו של לוח AllJobs לפתחו של בית המשפט ובשני המקרים נקבע כי לא ניתן למנוע העתקה בהעדר זכויות יוצרים (עניין ג'וב מאסטר נ' AllJobs, עניין מעריב נ' AllJobs).

מכאן, כי נראה שדרישות האתר אינן מבוססות בדין, ולא יאכפו במקרה הצורך.לסיכום, הקמתו של מאגר חדש וחינמי המנגיש את ההחלטות השיפוטיות לציבור הוא מבורך. ברם, מאגר כזה לא יכול לזכות יש-מאין בזכות יוצרים על יצירות שלא הוא יצר, ואשר אין עליהן ממילא זכות יוצרים.

עדכון: קורא אחד הפנה אותי לטענה של נבו, לפיה יש לה זכויות יוצרים בפסקי הדין ולא רק בתמציות, וזאת נוכח עריכת התוכן שהיא מבצעת בפסקי הדין. לטעמי, אין מדובר בטענה משכנעת במיוחד, אך מצאתי לנכון להפנות למקורות אליהם הופנתי אני: כתב הטענות של נבו בתביעה כנגד אתר lawdata, ופסק הדין בבג"צ 7209/07 דטה חוק ומשפט בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט (מיום 6.04.2010)

23 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן