• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

חוזר רשם: יבוטל נוהג הוספת "הצהרת הסתלקות" בבקשות לפטנט

חוזר רשם חדש פורסם ובו רשם הפטנטים קובע כי מעתה מבקשי פטנט לא יידרשו להוסיף "הצהרת הסתלקות" המבהירה אלו חלקים מן הפירוט אינם נופלים בגדר האמצאה מוגנת הפטנט.

פירוט הפטנט אינו אלא הבסיס התומך בהגדרת ההמצאה מוגנת הפטנט - הגדרה הנמצאת בתביעות הפטנט. משכך, אף אם בפירוט הפטנט נמצאים חלקים "עודפים" אשר אינם קשורים בסופו של יום להמצאה בגינה הוענק פטנט, הם אינם אמורים לשנות את היקף המונופול.

הוראות החוזר: בעקבות צמצום היקף התביעות במהלך הבחינה ולעתים אף שלא בעקבות צמצום , נותר חלק מן הפירוט מחוץ לתחום האמצאה המוגדרת במערכת התביעות .צמצום התביעות וניסוחן, מיוזמת המבקש, או על פי דרישת הבוחן, בכל שלב שהוא, משליך מעצם טבעו על היקף התביעות המגדירות את האמצאה. צמצום כאמור עשוי להותיר בפירוט תיאור שאינו חלק המאמצאה, אינו נתבע ואינו נכלל בתחומי התביעות.לאור חוזר רשם (P(23, הונחו המבקשים על ידי בוחני הפטנטים להוסיף לפירוט הודעה לפיה החלקים בתיאור שאינם נכללים בתחומי התביעות אינם חלק מן האמצאה (להלן: "הצהרת הסתלקות").החל מכניסתו לתוקף של חוזר זה לא יידרשו עוד המבקשים להוסיף לפירוט הצהרת הסתלקות. עם זאת , מובהר שבמידת הצורך, הבוחנים יוכלו להעלות השגה לפי תקנות 20(א)(1) או 20(א)(2) לתקנות, להתאמת חלקי הפירוט במידה הדרושה להבנת האמצאה וייעודה. זאת , כליקוי הדורש תיקון על ידי המבקש, הן בעקבות תיקון התביעות והן שלא בעקבות תיקון התביעות.תחולה : חוזר זה ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, ב 15 יום ינואר 2012 ויחול על בקשות שטרם ניתנה לגביהן הודעה לפני קיבול

הערה

החוזר פורסם בשנת 2012, אך הוא נמנה על חוזרי שנת 2011. אומנם, טיוטת החוזר פורסמה בחודש דצמבר 2011 להערות הציבור, אך נדמה לי שבדומה לחוק אשר מוכתר בשנת חקיקתו ולא בשנת פרסום הצעת החוק שלו, כך צריך להיות גם ביחס לחוזר לעומת טיוטת החוזר.

(חוזר רשם 009/2011 - פטנטים - הודעות המבקש בפירוט בעניין היקף האמצאה הנתבע)

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן