• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

האם אפשר להחליף את רשם הפטנטים במקרה של פסלות שופט?


(cc by Phil Roeder)

הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים פירסמה לאחרונה החלטה שלה בעניין בקשה למתן צו חיסיון. הדבר המעניין ביותר בהחלטה זו, להשקפתי, הוא דווקא מה שאינו נמצאה בה וכוונתי לחתימת רשם

הפטנטים.


ההחלטה האמורה נושאת את חתימתו של הווארד פולינר הנושא את התואר מ"מ רשם הפטנטים, אך האם החלפה זו חוקית?


החוק מחייב כי רשם הפטנטים יהיה חבר בוועדה


סעיף 109 לחוק הפטנטים קובע באופן מפורש מיהם חברי הוועדה:

חברי הועדה יהיו שופט בית-המשפט העליון, הרשם וחבר נוסף מתוך חבר המורים של מוסד להשכלה גבוהה

היינו, הוועדה מונה שלושה חברים בדיוק: שופט בית המשפט העליון, נציג האקדמיה וכן את רשם הפטנטים - הוא ולא אחר.


עילת פסלות - הרשם אינו יכול לשמש כחבר בוועדה בהליך מסוים


עיון בהחלטה האמורה, מעלה כי את אחד הצדדים ייצג משרד גילת, ברקת ושות', אשר רשם הפטנטים הנוכחי היה שותף בו בטרם מונה לתפקידו הנוכחי. מטבע הדברים מצב בו אחד מחברי הוועדה היה שותף במשרד המייצג את אחד הצדדים אינו מצב בריא, ולא מן הנמנע כי אף אם הרשם לא ייצג בהליך זה בפועל, עדיין חלה לגביו עילת פסלות.


בהערת אגב, אציין כי עיון מהיר ברשומות מלמד כי ביום 19.07.2011 מינה שר המשפטים את מר פולינר למ"מ רשם הפטנטים לצורך שני הליכים בוועדה (הליך אחד, בעניינו של רונן הראל מוכר לקוראי הבלוג מהחלטת ביניים לגבי הנפקות של הפרת חובת יידוע המעביד עליה דיווחתי בעבר). עוד נראה כי אין זו הפעם הראשונה שעניין זה מתרחש שכן מר פולינר מונה גם ביום 1.01.2006 כמ"מ רשם הפטנטים לצורך הליכים אחרים בפני הוועדה.


עם זאת, ולאור לשונו הברורה של החוק, כלל לא ברור לי האם ישנה אפשרות חוקית כי במסגרת הוועדה יישב אדם אחר תחת הרשם.


מעבר לסעיף 109, יש לשים לב שסעיף 1 לחוק מגדיר:

"רשם" – מי שנתמנה להיות רשם הפטנטים על פי סעיף 157, לרבות, בכפוף לאמור בסעיף 158 – סגן הרשם;

סעיף 158 אליו מפנה ההגדרה, קובע בסעיף קטן (ג):

סגן רשם רשאי למלא כל תפקיד המוטל על הרשם לפי חוק זה, למעט תפקידים וסמכויות לפי סעיף 109 ולפי פרק ז'; סגן הרשם ימלא את תפקידיו לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידיו, הסמכויות הנתונות לרשם בחוק זה.

כלומר, אף שהחוק התיר את החלפת הרשם בסגנו במספר מקרים, החוק במפורש קובע כי לעניין הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים, הרשם עצמו - הוא ולא אחר - צריך להימנות על חבריה.

מסקנתי היא כי אף שנראה כי מדובר בהחלטה הנבונה והנכונה, ואף שנראה כי רשם הפטנטים מנוע מלשמש בתפקיד שיפוטי בעניינים דוגמת ההחלטה דנן, עדיין נדמה כי החוק כובל את ידי כולם. יודגש, כי בעניין את הרשם לא החליף סגן הרשם (או ליתר דיוק, סגנית הרשם) כי אם אדם אחר שמונה כממלא מקומו לעניין זה בלבד.


סעד מן הצדק או מקום לשינוי חקיקה?


עניין זה הזכיר לי פסק דין אחר, חשוב בהרבה. בבג"ץ 3511/02 עמותת "הפורום לדו קיום נ' משרד התשתיות, נז(2) 102 הסיר בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק את המחסום החוקי של חוקי התכנון והבניה כיוון שהצדק חייב הקמת גשר הנוגד את התוכניות במהירות האפשרית. שם, לשם השגת התוצאה הצודקת, הנכונה והמתחייבת בה כל הצדדים רצו, נדרשה התערבותו של בג"צ והחלטה מפורשת שהתירה למדינה לחרוג מחוקיה שלה.


במקרה שלנו, נראה כי הוחלט על החרגה דה-פקטו מלשון החוק. אני יכול רק להניח שהדבר נעשה לאור חוות דעת הקובעת כי ניתן למנות ממלא מקום לרשם הפטנטים לעניינים מסויימים (אף כי ספק רב בעיניי בחוקיות אפשרות זו). עם זאת, נשאלת השאלה - אם כל השנים קיימת בעיה זו, מדוע טרם הרים המחוקק את הכפפה ויצר מנגנון חוקי מפורש להתמודדות עם המצב הנוכחי שבו על פי לשון החוק, רשם הפטנטים אנוס לשבת כחבר הוועדה אף כאשר הוא פסול מלשפוט את הצדדים.


(בקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות (בקשה למתן צו חיסיון) חברת ב' נ' א' (מיום 19.12.2012))

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן