• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

דרישת ה-Best Mode

הדין האמריקאי מכיר בדרישה ייחודית למדי - דרישת ה-Best Mode. על פי דרישת גילוי זו, יש לחשוף במסגרת הבקשה לפטנט את הגרסה המועדפת של ההמצאה. דרישה זו מוגנת במסגרת הפסקה הראשונה של סעיף 112, פסקה המקימה דרישות נוספת של גילוי מספיק (Written Description) ושל גילוי מאפשר (Enablement). דרישת גילוי ה-Best Mode הינה דרישה סובייקטיבית המחייבת את מגיש הבקשה לפטנט לחשוף בין שלל הגרסאות של ההמצאה, גם את הגרסה שהוא מאמין שהיא הגרסה הטובה ביותר. במסגרת דרישה זו, אין כל חובה לזהות את הגרסה המועדפת או להסביר במה היא עדיפה על פני חברותיה. גם אין כל נפקות לשאלה אם בסופו של יום התברר כי לא הייתה זו הגרסה העדיפה. הדרישה נועדה למנוע מבעל המצאה לשמור לעצמו ייתרון על פני הציבור. כידוע, מטרת הפטנטים הינה חשיפה של ההמצאה בתמורה למתן מונופול. כיוון שכך, המחוקק האמריקאי ביקש למנוע מצב שבו הממציא מקבל מונופול מבלי שחשף בפני הציבור את את השיטה המועדפת לניצול ההמצאה. כלומר, מי אשר מבקש לזכות בפטנט אמריקאי ייאלץ לחשוף גם את השיטה המועדפת לניצול ההמצאה.

דרישת ה-Best Mode תחומה באותם קווים התחומים את הפטנט - התביעות. ככל שהמבקש ירצה בכך - הוא רשאי לשמור בסוד אלמנטים שאינם מוגנים על ידי בקשת הפטנט. כלומר, החובה לחשוף את הגרסה המועדפת מתייחסת רק לגרסאות התחומות המונופולין אותו מנכס לעצמו מבקש הפטנט. אדגים עניין זה. אם הפטנט הינו פטנט על תוכנה אשר מזהה תווי פנים, אזי יש לחשוף את הגרסה המועדפת של ביצוע האלמנטים הנתבעים. עם זאת, אין חובה לחשוף גרסה אופטימלית של אלמנטים שאינם נתבעים, כגון ביזור המערכת, שיטת איחסון המידע וכיוצא באלה.

בפסק דין שניתן לאחרונה בוטל פטנט כיוון שדרישת ה-Best mode הופרה. ((Ajinomoto Co., Inc. v. International Trade Commission (Fed. Cir. 2010). בית המשפט הפדראלי לערעורים דחה ערעור על החלטת ה-ITC לבטל פטנט כיוון שבעל הפטנט לא עמד בדרישת ה-Best Mode. הפטנט בדיון עסק בשיטות לייצור ליזין באמצעות חיידקי אי-קולי. החומר המופק מהווה מרכיב חיוני בתזונת חיות, והשוק שלו מוערך במיליארדי דולרים. הפטנט מתאר דרך ליצור חיידקי אי-קולי שמפיקים ליזין. אך, בעל הפטנט הכיר בזמן הגשת הפטנט זן עדיף של חיידקי אי-קולי אותם לא חשף בבקשת הפטנט. במקרה זה, רוחב התביעות שירת כחרב פיפיות והכריע את הפטנט. נקבע, כי הזן העדיף כוסה על ידי התביעות הרחבות של הפטנט, וכיוון שכך, היה על בעל הפטנט לחשוף אותו בעת הגשת הבקשה. נפקות הפרת הדרישה - בטלות הפטנט.

יצויין כי בימים אלו נדונה רפורמה בחוקי הפטנטים האמריקאיים. בין היתר, הוצע כי דרישת ה-Best Mode הייחודית לדין האמריקאי תישאר אך לא תוכל לשמש כהגנה מפני הפרת פטנט.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן