• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

גוגל יכולה לנשום לרווחה: אפשר להשתמש גם בשם של אדם ב-AdWords


Pay-Per-Click (אילוסטרציה). (cc by-nc-nd Phlora)

לפני כשנה, דיווחתי על הפרשה של ד"ר קליין ופרופורציה, שם קבע בית משפט השלום כי שימוש בשמו של ד"ר קליין למטרות פרסומיות פוגע בפרטיותו. פסק דין זה, אף שניתן בבית משפט השלום, יכל היה לייצר בעיה קשה למפרסמים. והנה, שנה חלפה, ועתה התקבלה החלטה אחרת, הפוכה ומערכאה גבוהה יותר, כך שגוגל יכולים לנשום ברווחה.

הפעם, היה זה בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו שדן בתביעתו של ד"ר רוני מוסקונה כנגד אותה פרופורציה בגין שימוש בשמו כחלק ממילות המפתח של המודעות הממומנות שלה. בית המשפט המחוזי קבע כי אין עניין לנו בפגיעה בפרטיותו של ד"ר מוסקונה, והוא מוצא תימוכין לכך בטענותיו של התובע:

"קצפו של התובע יצא על כך, שעל לוח המודעות [העמוד של גוגל. ז.ג.], לצד האתר האישי הפרטי שלו, מופיעים אתרים/"קישורים ממומנים" מתחרים עמו... אין התובע מלין על הופעתם בלוח מודעות  זה של אתרים אחרים בהם מופיע או מאוזכר השם "רוני מוסקונה", הגם שהם אתרים שאינם שייכים לו. אם לטענת התובע אסור שיופיעו על לוח מודעות זה אתרים נוספים על האתר האישי הפרטי שלו; מדוע אין הוא מלין על הופעתם של אתרים אלה?

סבור אני כי דינם של האתרים/"הקישורים הממומנים" או "מודעות" (ממומנות), כדין כל האתרים האחרים"

בית המשפט מוסיף ומבהיר כי הרופא הטוב הוא אשר חשף את עצמו לציבור, בכך שפרסם את אתרו האישי, ומשכך המונח "רוני מוסקונה" למונח חיפוש שהציבור רשאי להשתמש בו:

"... הרי שבהחלטתו לפרסם ב-Google אתר זה, הוא חשף עצמו מדעת לכך, שכל מי שיקליד את המילים "רוני מוסקונה" יופנה ללוחות מודעות ולאתרים נוספים, בהם מאוזכר שם זה או לאתרים הקשורים בנושא הפרסום".

ללמדך, שפרסום האתר האישי הפרטי של "ד"ר רוני מוסקונה" (לבקשתו) באתרי החיפוש, הפך את המילים "רוני מוסקונה" למילות חיפוש/מפתח ולנחלת הכלל."

ער לקושי שעלול להיווצר לגבי אותם אנשים שאינם בעלי אתרים אישיים משל עצמם, בית המשפט מיהר להוסיף ולהבהיר:

"ניתן להוסיף ולומר, כי ככל שמדובר ב״ידוענים״ או בנושאים המעניינים את כלל הציבור, יופיע באתר האינטרנט מידע הקשור בהם, אותו ניתן לאתר באמצעות אתרי החיפוש על פי מילות חיפוש/מפתח ונם אם אין להם אתר פרטי."

עוד נפסק כי הפרסומים של פרופורציה נעשו בשמה, וללא שימוש בשמו של ד"ר מוסקונה. כלומר, תוצאות אלה מובחנות ומפורדות משמו של ד"ר מוסקונה ושמו משמש אך לצורכי האלגוריתם של גוגל לבחירת המודעות המתאימות והרלוונטיות למחרוזת החיפוש.

בסופו של יום, בית המשפט דחה את התביעה, אך קבע כי לאור הסוגיה שנדונה אין מקום לפסוק צו להוצאות.

(ת״א 1147-09 ד"ר מוסקונה נ' פרופורציה פי.אם (מיום 11.09.2012))

הערות:

נראה לי שפסק הדין נכון ומוצדק ומתקן את פסק הדין הקודם והשגוי בסוגיה. כפי שגם טענתי בעבר, לא מדובר בסוגיה של פרטיות כי אם בסוגיה של הזכות לפרסום. בית המשפט אינו אומר זאת מפורשות אך מצטט את פסק הדין בענינם של מקודנלד'ס ואריאל מקדונלד.

המסקנה האופרטיבית כיום היא שלאור פסק הדין המנחה, ניתן להשתמש, לשם האלגוריתם הפנימי של גוגל בהצגת קישורים ממומנים ואלגוריתמי הצמדה (matching) דומים בכל מונח, לרבות סימן מסחר רשום ושם. עם זאת, שימוש בשם או בסימן המסחר במודעה עצמה עשוי לפגוע בזכויותיהם של אחרים.

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן