• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

אוטוטו זה רשמי: יש פטנטים בתוכנה בישראל

רשם הפטנטים ביטל את הודעות קודמו בעניין פטנטים בתוכנה ופרסם טיוטת הוראות עבודה לעניין סעיף 3 לחוק הפטנטים. לפי ההוראות החדשות, רשות הפטנטים מכירה באפשרות לקבל פטנטים בגין המצאות בתחום טכנולוגי, בלבד שבביצועה יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. המשמעות האופרטיבית של הוראה זו הינה כי ישנה הכרה באפשרות לקבל פטנט על תוכנה בישראל.

בשלב זה טרם קראתי את הטיוטה בצורה מעמיקה, אך העדפתי לפרסם את דבר ההודעה בהקדם לטובת קהל קוראי הבלוג.

כאמור, טיוטת הוראות קובעות כי המצאה בתחום טכנולוגי הינה המצאה אשר במהלך ביצוע מתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי:

זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי ייקבע על פי הדרישה שבביצוע האמצאה, בין אם היא מוצר ובין אם היא תהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי (כפי שזה נדון ב-ע"ש (מחוזי י-ם) United Technologies נ' רשם הפטנטים, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729). תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים (ר' האופן בו אלה נדונו על ידי ערכאת הערעור המורחבת של בית הדין האירופי בעניין G0003/08 בהחלטתה מיום 12.5.2010). דהיינו, מבחן מרכזי לעניין זה יהיה זיהוי קיומו של אופי טכנולוגי מוחשי למוצר או התהליך הנתבעים, או לתוצאת התהליך.

ההוראות מוסיפות וקובעות כי יש לבחון את ההמצאה בכללותה בכדי לבחון טמון בחובה תהליך טכנולוגי מוחשי. לעניין זה קובעות ההוראות כי אין זה מוריד ואין זה מוסיף אם ההמצאה מבוצעת באמצעים ידניים או אוטומטיים:

7.3. תגלית, תיאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק, ותהליך מחשבתי לכשעצמם, ייחשבו רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרי אופי טכני, בין אם יבוצעו באמצעים "ידניים" ובין אם יבוצעו באמצעות מחשב. בנוסף, כבר נקבע, כי שיטות עסקיות לכשעצמן בהיותן בתחום כלכלי, לא ייחשבו כאמצאות בתחום טכנולוגי (ר' עניין אלי תמיר, בקשת פטנט 131733, החלטה מ-21.9.2006). עם זאת, בשילוב רעיונות או תהליכים שכאלה יחד עם אמצעים טכניים נוספים ייתכן ויתגבש אופי טכנולוגי. לפיכך – 7.3.1. לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת. 7.3.2. על הבוחן לבחון האם האמצאה בכללותה מביאה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי. 7.3.3. תרומת האמצאה בכללותה תיבחן ביחס לידע הקודם הרלבנטי כפי שזה עולה, בין היתר, מהפירוט.

עוד מוסיפות ההוראות:

7.5. יש לאבחן שבמקרה שבו אמצאה מיושמת על ידי מחשב ואין בפעולת המחשב דבר נוסף מעבר לאפקט הטכני 'הרגיל' המתקבל מהרצה של תוכנת מחשב על גבי מחשב, לא יהיה בכך אפקט טכנולוגי מוחשי שייחשב ככל תחום טכנולוגי. זאת, בנפרד משאלת ההגנה לשורות הקוד באמצעותן תכנת המחשב מבוטאת, שהיא צורת ביטוי אשר מעצם יצירתה נחשבת יצירה ספרותית על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. צורת הביטוי האמורה אינה קשורה לשאלת האפקט הטכנולוגי המוחשי שניתן להשיג באמצעותה. בהקשר זה יובהר, כי תתקבל תביעה  לנשא נתונים (data carrier) בו תוכנה שהיא רכיב באמצאה כשירת פטנט כאמור בהנחיות אלה.

היינו, ההוראות מכירות באפשרות להגיש תביעות מסוג Beauregard בגין המצאות תוכנה, ובלבד שהתוכנה עצמה כשירה בפני עצמה. לעניין זה נראה כי מדובר בפתרון דומה לזה שנפסק בעניין CyberSource אך רחב מזה שמשרד הפטנטים האמריקאי משתמש בו בפועל, מאחר והרשות הישראלית אינה מחייבת כי נשא הנתונים יהיה מוחשי (להבדיל, למשל, מאות המעבירה נתונים).

כמו כן, ההוראות קובעות כי אין די באוטומציה של ההליך בכדי להפוך הליך ידני שאינו טכנולוגי להליך טכנולוגי (ונראה שעניין זה חשוב במיוחד ביחס לשיטות לעשיית עסקים):

7.6. אמצאה אשר מממשת באמצעות מחשב תהליך אשר היה ידוע והיה מבוצע בעבר ללא מחשב, כגון אוטומציה של תהליך ידני ותהליכים לאופטימיזציה ודיאגנוסטיקה, עשויים להיות בעלי אפקט טכנולוגי מוחשי בהפעלת הכללים האמורים לעיל. כך למשל, כל אוטומציה של תהליך שיש בה תרומה מעבר לייעול המתבקש והברור של מחשוב התהליך מלמדת על יסוד סביר להימצאותו של אפקט מוחשי. דהיינו,  כאשר מימוש האמצאה באמצעות המחשב שונה מהותית מאופן הביצוע הידני עד כי כלל לא ניתן לבצע את אותו תהליך באופן יעיל באמצעים "ידניים" או כי אין לאופן מימוש זה כל משמעות מחוץ להקשר של התהליך הפנימי הממוחשב - הדבר מעיד על הימצאותו של אפקט טכנולוגי מוחשי. כל זאת, בנפרד משאלות החידוש וההתקדמות האמצאתית העשויים להיות או לא להיות בתהליכים שכאלה.

לעניין זה, נראה לטעמי כי, אף ההתייחסות המפורשת לעניין זה בהוראה, ישנו ערבוב מסוים בין דרישת סעיף 3 לחוק הפטנטים כי ההמצאה תהיה בתחום טכנולוגי ובין הדרישה שההמצאה תהיה בעלת התקדמות המצאתית. זאת כיוון שאם התהליך הידני הקודם היה בתחום טכנולוגי, ברי כי גם אוטומציה שלו תהיה בתחום טכנולוגי, אף שהיא לא תהיה זכאית להגנה פטנטית מאחר ומדובר בהמצאה הנעדרת התקדמות המצאתית לכאורה. אני אומר לכאורה כיוון שיתכנו גם מצבים אחרים, בהם האוטומציה אינה עניין של מה בכך והיא איננה "ענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו", כדרישת סעיף 5 לחוק, אך האוטומציה אינה כרוכה בתהליך טכנולוגי מוחשי נפרד.

כך או כך, מדובר כרגע בטיוטת הנחיות, ורשות הפטנטים מבקשת את הערות הציבור תוך 30 יום ממועד פרסום ההודעה, היינו עד 11.02.2012.

(הודעת רשם הפטנטים, נספח ב' להוראות העבודה - סעיף 3 לחוק - אמצאה כשירת פטנט - נוסח להערות הציבור)

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן