חוקים

דיני הקניין הרוחני מוסדרים באמצעות מספר רב של חוקים. לנוחיות הקוראים, אני מרכז כאן חלק מהחוקים.

למותר לציין כי אין להסתמך על תדפיסי החוקים הללו, וכי הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם ברשומות.

ככל שישנן טעויות כלשהן בחוקים, אשמח אם תיצרו עמי קשר ואתקן את הדרוש תיקון.

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן